Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Health First Europe

Identitātes numurs Reģistrā: 69743997841-11
Reģistrācijas datums: 12.27.1 12:09:50

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.6.1 09:45:19
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.6.1 09:45:19


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Health First Europe
Akronīms: HFE
Juridiskais statuss: ASBL
Tīmekļa vietne: http://www.healthfirsteurope.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Bert Van Caelenberg
Amats Vice-President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Amanda Bogg
Amats Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue de Trone  60
Brussels 1050
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 26261999
Faksa numurs: (+32) 26269501
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Health First Europe is a non-profit, non-commercial alliance of patients, healthcare workers, academics and healthcare experts and the medical technology industry.

We aim to ensure that equitable access to modern, innovative and reliable medical technology and healthcare is regarded as a vital investment in the future of Europe. We call for truly patient-centred healthcare and believe that every European citizen should benefit from the best medical treatments available.

•Innovating for sustainable healthcare systems in Europe
•Healthcare practitioners are a key factor for innovating in new models of delivering healthcare services
•Patient-centric solutions for sustainable health systems
•Consistently valorising quality health is the cornerstone of a productive Europe
•"Health equals wealth". Health is a productive economic factor in terms of employment, innovation and economic growth
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Patient safety, eHealth, Innovation Partnership on Active and Health Ageing, Health Technology Assessment, community care, Horizon 2020, innovation in health

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Informācijas sabiedrība
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 12
Organizāciju dalībnieču skaits: 19
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • International Alliance of Patients’ Organisations (180 Dalībnieki)
 • International Diabetes Federation (167 Dalībnieki)
 • International Organization for Standardization (163 Dalībnieki)
 • International Society for Fracture Repair (200 Dalībnieki)
 • European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (55 Dalībnieki)
 • European Federation of Associations of Patients with Haemachromotosis (12 Dalībnieki)
 • European Confederation of Care Home Organisations (12 Dalībnieki)
 • European Union of Private Hospitals (15 Dalībnieki)
 • European Society of Cardiology (117 Dalībnieki)
 • European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Association (28 Dalībnieki)
 • European Federation of national Associations of European orthopaedics (42 Dalībnieki)
 • European health Telematics Association (55 Dalībnieki)
 • European Medical Association (12 Dalībnieki)
 • European federation of Public Service Employees (55 Dalībnieki)
 • Eucomed (26 Dalībnieki)
 • European Institute of Womens’ Health (10 Dalībnieki)
 • Aktion Meditech (20 Dalībnieki)
 • Medical Technology Group (39 Dalībnieki)
 • European Diagnostics Manufacturers Association (44 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • IGAUNIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • KIPRA
 • LATVIJA
 • LIETUVA
 • LUKSEMBURGA
 • MALTA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĀKIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 06/2012 - 05/2013
Kopējais budžets: 140 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 140 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 140 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.