Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION "DEMETER" - INSTITUTE OF MEDITERRANEAN FOREST ECOSYSTEMS & FOREST PRODUCTS TECHNOLOGY

Tunnusnumber registris: 69651308395-94
Registreerimise kuupäev: 21.03.12 14:52:09

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.02.14 9:00:00
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.02.14 9:00:00


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION "DEMETER" - INSTITUTE OF MEDITERRANEAN FOREST ECOSYSTEMS & FOREST PRODUCTS TECHNOLOGY
Akronüüm: IMFE&FPT
Õiguslik vorm: LEGAL PRIVATE ENTITY
Veebisait: http://www.fria.gr

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Mõttekojad ja teadusasutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: GEORGIOS KARETSOS
Ametikoht: DIRECTOR

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: NIKOLETA SOULIOTI
Ametikoht: RESEARCH ASSISTANT

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: TERMA ALKMANOS 
Postkast: 14180
11528 ATHENS
KREEKA
Telefoninumber: (+30) 2107784850
Faks: (+30) 2107784602
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Main goals are;
Improvement of long-term competitiveness of the forest sector and the enlargement of use of forest products and services that emanate from sustainably managed forests as well as the production of quality secondary forest products of high added value.
Enrichment of biodiversity, carbon sequestration, health, vitality and stability of forest ecosystems.
Protection of forest ecosystems from biotic and abiotic factors.
Quality of life through protection and improvement of the social, economic and cultural parameters of forests. Inter-sectoral collaboration with research, technological and production bodies for facing the challenges that result from the multifunctional role of forest ecosystems.
Study of the effects of climate change and of land-use changes on the functions of forest ecosystems.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 20
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Forest and Environment, Climate Change

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 26
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • KREEKA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 307 800
millest avalik rahastamine: 307 800
- ELi rahastust:
- Hanked: 153 000
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 27 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 127 800
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.