Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION "DEMETER" - INSTITUTE OF MEDITERRANEAN FOREST ECOSYSTEMS & FOREST PRODUCTS TECHNOLOGY

Tunnusnumber registris: 69651308395-94
Registreerimise kuupäev: 21/03/2012 14:52:09

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 03/02/2015 07:55:08
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 03/02/2015 07:55:08
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 03/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION "DEMETER" - INSTITUTE OF MEDITERRANEAN FOREST ECOSYSTEMS & FOREST PRODUCTS TECHNOLOGY

IMFE&FPT

LEGAL PRIVATE ENTITY

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Mõttekojad ja teadusasutused

    Kontaktandmed

ALKMANOS, TERMA
Postkast: 14180
11528 ATHENS
KREEKA

(+30) 2107784850

    Juriidiliselt vastutav isik

GEORGIOS KARETSOS

DIRECTOR

    ELi asjade eest vastutav isik

NIKOLETA SOULIOTI

RESEARCH ASSISTANT

    Eesmärgid ja ülesanded

Main goals are;
Improvement of long-term competitiveness of the forest sector and the enlargement of use of forest products and services that emanate from sustainably managed forests as well as the production of quality secondary forest products of high added value.
Enrichment of biodiversity, carbon sequestration, health, vitality and stability of forest ecosystems.
Protection of forest ecosystems from biotic and abiotic factors.
Quality of life through protection and improvement of the social, economic and cultural parameters of forests. Inter-sectoral collaboration with research, technological and production bodies for facing the challenges that result from the multifunctional role of forest ecosystems.
Study of the effects of climate change and of land-use changes on the functions of forest ecosystems.

  • üleeuroopalised
  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

None


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Forest and Environment, Climate Change

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 3

3

0,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Infoühiskond
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Põllumajandus ja maaelu areng
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

26

  • KREEKA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

296 200 €

296 200 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

176 700 €

119 500 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.