Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Carbon Capture & Storage Association

Numărul de identificare din Registru: 69382094718-43
Data înscrierii: 08.12.2010 11:33:09

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.11.2013 13:41:04
Data ultimei actualizări anuale: 25.11.2013 13:41:04


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Carbon Capture & Storage Association
Acronim: CCSA
Statut juridic: non available
Site internet: http://www.ccsassociation.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Luke Warren
Funcţie: Chief Executive

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Luke Warren
Funcţie: Deputy Chief Executive

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Dean Farrar Street  6
SW1H 0DX London
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 2030318750
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The CCSA brings together a wide range of specialist companies across the spectrum of CCS technology, as well as a variety of support services to the energy sector. The Association exists to represent the interests of its members in promoting the business of CCS and to assist policy developments in the UK and the EU towards a long term regulatory framework for CCS, as a means of abating carbon dioxide emissions.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Energy-related initiatives, i.e. 2050 Roadmap, Energy Infrastructure Package, NER300.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Energie
 • Mediu
 • Reţele transeuropene

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2012 - 04/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.