Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Carbon Capture & Storage Association

Tunnusnumber registris: 69382094718-43
Registreerimise kuupäev: 8.12.10 11:33:09

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.11.13 13:41:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.11.13 13:41:04


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Carbon Capture & Storage Association
Akronüüm: CCSA
Õiguslik vorm: non available
Veebisait: http://www.ccsassociation.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Luke Warren
Ametikoht: Chief Executive

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Luke Warren
Ametikoht: Deputy Chief Executive

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 6 Dean Farrar Street 
SW1H 0DX London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 2030318750
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The CCSA brings together a wide range of specialist companies across the spectrum of CCS technology, as well as a variety of support services to the energy sector. The Association exists to represent the interests of its members in promoting the business of CCS and to assist policy developments in the UK and the EU towards a long term regulatory framework for CCS, as a means of abating carbon dioxide emissions.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Energy-related initiatives, i.e. 2050 Roadmap, Energy Infrastructure Package, NER300.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 04/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.