Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Carbon Capture & Storage Association

Tunnusnumber registris: 69382094718-43
Registreerimise kuupäev: 08/12/2010 11:33:09

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 16/03/2015 19:54:47
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16/03/2015 19:54:47
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 16/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Carbon Capture & Storage Association

CCSA

non available

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Dean Farrar Street, 10
SW1H 0DX London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 2030318750

    Juriidiliselt vastutav isik

Luke Warren

Chief Executive

    ELi asjade eest vastutav isik

Luke Warren

Chief Executive

    Eesmärgid ja ülesanded

The CCSA brings together a wide range of specialist companies across the spectrum of CCS technology, as well as a variety of support services to the energy sector. The Association exists to represent the interests of its members in promoting the business of CCS and to assist policy developments in the UK and the EU towards a long term regulatory framework for CCS, as a means of abating carbon dioxide emissions.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed
  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU2030 Framework; Energy Union; CCS Directive Review; European Energy Security Strategy.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Energy-related initiatives, i.e. 2050 Roadmap, Energy Infrastructure Package, NER300/400/innovation facility, 2030 Framework for Climate and Energy Policies, European Energy Security Strategy, Energy Modernisation Fund, etc.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

http://www.ccsassociation.org/about-us/our-members/

Confederation of British Industries (CBI)

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.