Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

De Belgische beroepsvereniging van fabrikanten, distributeurs en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn op het werk en in de vrije tijd

Identifikační číslo v rejstříku: 69348626002-72
Datum registrace: 09/06/2011 16:09:40

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/03/2015 10:27:57
Datum poslední roční aktualizace je: 29/03/2015 10:27:57
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

De Belgische beroepsvereniging van fabrikanten, distributeurs en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn op het werk en in de vrije tijd

Febelsafe

vzw

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Bavikhoofsestraat, 190
8531 Bavikhove
BELGIE

(+3256)701103

    Osoba s právní odpovědností

pan  Guido Van Duren

president

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Gwin Steenhoudt

Secretaris Generaal

    Cíle a úkoly

•to promote health and safety management and culture in the workplace and enhance health and safety awareness along the whole value chain from prevention to protection

•to gain a hearing in legislation, implementation, market surveillance and standardisation mainly in the field of PPE taking into account sustainability.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Revision of the PPE directive


 

revision of the PPE directive

Ne

Ne

Ne

Revision of the PPE directive

follow up PPE directive and the emplementation
follow up the OHS legislative in Belgian

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Hospodářské a finanční věci
  • Informační společnost
  • Podnikání
  • Vnitřní trh
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

member of E.S.F - European Safety Federation,
close coorperation with the Belgian national goverment

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.