Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Febelsafe

Идентификационен номер в Регистъра: 69348626002-72
Дата на регистрация: 11-6-9 16:09:40

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-5-13 14:21:37
Последната годишна актуализация е извършена на 14-5-13 14:21:37


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Febelsafe
Инициали: Febelsafe
Правен статут: vzw
Уебсайт: http://www.febelsafe.be

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Guido Van Duren
Длъжност: president

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Gwin Steenhoudt
Длъжност: Secretaris Generaal

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Bavikhoofsestraat  190
8531 Bavikhove
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+3256) 701103
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: •to promote health and safety management and culture in the workplace and enhance health and safety awareness along the whole value chain from prevention to protection

•to gain a hearing in legislation, implementation, market surveillance and standardisation mainly in the field of PPE taking into account sustainability.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


follow up PPE directive and the emplementation
follow up the OHS legislative in Belgian

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Вътрешен пазар
  • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
member of E.S.F - European Safety Federation,
close coorperation with the Belgian national goverment

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.