Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

TARA International Consulting

Id-nummer i registret: 69302899534-84
Registreringsdag: 2012-09-05 22:38:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-25 13:00:36
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-25 13:00:36


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: TARA International Consulting
Förkortning: TARAIC
Associationsform (rättslig ställning): Ltd
Webbplats: http://www.taraic.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Hugo van Veghel
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Hugo van Veghel
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Narodnog Fronta  73a-52
21000 Novi Sad
SERBIEN
Telefon: (+381) 21 6364980
Fax: (+381) 21 6366612
Andra adressuppgifter: Mobile +381 60 5250020

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: We see our clients as partners and assist them in reaching their goals. We are willing to share risks if they are willing to share the profit.

Our core activities are EU funded projects and all related activities (PPL, PCM, Procurement, Evaluation, Research, Training...)
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar: We have chosen to work with a pool of independent experts. We are not a "Body shop" and set quality of performance before quantity.... it is a "NO" to a potential contract if we cannot guarantee the best standards.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


TA in strengthening the institutions in BiH in the approximation to the Acquis on environment
TA in cross border projects; SRB/HR, SRB/HU, SRB/RO

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EES European Evaluation Society
SPICE Science Parks and Innovation Centres Expert group
BSBA Belgian Serbian Business Association

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 100000  € och < 150000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Directorate for agriculture - City of Sabac
 • Vojvodinašume
 • UNDP

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.