Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Repsol, S.A.

Numărul de identificare din Registru: 69240395197-02
Data înscrierii: 01.02.2011 10:45:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 24.01.2014 15:24:05
Data ultimei actualizări anuale: 09.01.2014 18:14:20


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Repsol, S.A.
Acronim: Repsol
Statut juridic: Repsol, S.A.
Site internet: http://www.repsol.com/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Arturo Gonzalo Aizpiri
Funcţie: D.C. Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Maria Isabel Fernandez Alba
Funcţie: Subdirectora de Representación Internacional y Asuntos Europeos

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Mendez Alvaro  44
28045 Madrid
SPANIA
Numărul de telefon: (+34) 917534503
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Repsol es una compañía energética global, comprometida con la sociedad y el medio ambiente, que contribuye a la construcción de un planeta más sostenible a través del desarrollo de energías para la movilidad y el bienestar social
Objetivos:
o Upstream- intensificar las inversiones para descubrir y producir, de un modo seguro y ambientalmente respetuoso, nuevos recursos de petróleo y gas.
o Dowstream – consolidarnos como uno de los sistemas de refino y comercialización de productos petrolíferos más flexibles y eficientes.
o Nuevas Energías - desarrollar energías bajas en carbono como. Intensificar nuestra actividad en un entorno menos intensivo en carbono en campos como: eficiencia energética, generación renovable, gestión del CO2, bioenergía,…
o Transporte: continuar siendo líderes en el abastecimiento de energíapara el transporte, sea cual sea el vector energético del que se trate.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 6
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Las principales actividades de representación a nivel europeo que hemos realizado han estado centradas en las políticas europeas de los ámbitos de Energía, Industria, Medio Ambiente, Cambio Climático y Comercio Exterior.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Las principales son las siguientes:
- Sectoriales: Concawe, Europia, CEFIC, PlasticEurope, OGP Europe, IETA, CEN e ISOPA
- Empresariales: ERT, CEPS, AECA

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 300000  € şi < 350000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 979.000 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Las cantidades declaradas son nuestra mejor estimación respecto a los gastos asociaciados tanto a actividades de lobby directo, reuniones, corespondencia directa, así como a la participación de nuestros empleados en la preparación de documentos y en grupos de trabajo de distintas asociaciones y think tanks. Estamos considerando tanto el coste del tiempo empleado como de los viajes realizados.
No incluimos las cuotas de asociación por enterder que son declaradas por las distintas asociaciones.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.