Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Regional Centre Europe of the International Federation of Translators

Id-nummer i registret: 69222884663-67
Registreringsdag: 2010-12-02 19:39:34

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-07 17:51:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-07 17:51:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Regional Centre Europe of the International Federation of Translators
Förkortning: FIT Europe
Associationsform (rättslig ställning): Association registered under French law
Webbplats: http://www.fit-europe.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Marion Boers
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Grollmann Doris
Befattning: EU Liaison

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: rue d’Amsterdam REGUS 57
75008 Paris
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 1 53 32 17 55
Fax: (+33) 1 53 32 17 32
Andra adressuppgifter: Brussels office:

FIT Europe
Rue Montoyer 24, bte 12
1000 Bruxelles

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: To serve and promote the interests of translators, interpreters, terminologists and other language professionals across Europe
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar: FIT Europe Steering Committee 2011-2014

Eyvor Fogarty, United Kingdom - President
Cristiana Coblis, Romania - General secretary, Webmaster
Sabine Colombe, France - Treasurer
Renate Dockhorn, Germany - Vice-president, European Affaires and Technology
Natacha Dalügge-Momme, Germany - Vice-president, Certification
Doris Grollmann, Belgium - EU Liaison

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Legislation concerning the education, training and deployment of translators, interpreters, terminologists and other language professionals

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Informationssamhället
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 11/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.