Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Stena AB

Numărul de identificare din Registru: 69219137373-47
Data înscrierii: 08.12.2011 09:13:14

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 26.11.2013 13:42:44
Data ultimei actualizări anuale: 26.11.2013 13:42:44


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Stena AB
Acronim: Stena
Statut juridic: Aktiebolag
Site internet: http://www.stena.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Claes Berglund
Funcţie: Director Public Affairs

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Claes Berglund
Funcţie: Director Public Affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Danmarksterminalen  1
40519 Göteborg
SUEDIA
Numărul de telefon: (+4631) 855000
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Shipping företag med färjor, tankbåtar och oljeriggar
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Utvecklinkgena av Marco Polo och TEN-T
Vitboken för transport och infrastruktur
Komissionens förslag på direktiv om svavelhalt i bränsle för fartyg

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Energie
 • Mediu
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Interferry Europe
Intertanko
ECSA

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 50.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.