Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Stena AB

Tunnusnumber registris: 69219137373-47
Registreerimise kuupäev: 08/12/2011 09:13:14

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/05/2015 18:33:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/05/2015 18:33:45
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/05/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Stena AB

Stena

Aktiebolag

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Danmarksterminalen, 1
40519 Göteborg
ROOTSI

(+4631) 855000

    Juriidiliselt vastutav isik

Claes Berglund

Director Public Affairs

    ELi asjade eest vastutav isik

Claes Berglund

Director Public Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Shipping företag med färjor, tankbåtar och oljeriggar

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Transport, environmnental and tax issues


 

Ei

Ei

ESSF Research and Innivation committe

Ei

Ei

Utvecklinkgena av Marco Polo och TEN-T
Vitboken för transport och infrastruktur
Komissionens förslag på direktiv om svavelhalt i bränsle för fartyg

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Maksustamine
  • Toll
  • Transport
  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Interferry Europe
Intertanko
ECSA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

50 000 €

2 200 000 €

DG Move

11 000 000 €

TEN-T

We have recieved ini total 12 MEUR for conversion of a vessel to run on Methanol

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.