Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Stena AB

Tunnusnumber registris: 69219137373-47
Registreerimise kuupäev: 08/12/2011 09:13:14

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 22/12/2014 15:05:44
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 22/12/2014 15:05:44

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Stena AB

Stena

Aktiebolag

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Danmarksterminalen, 1
40519 Göteborg
ROOTSI

(+4631) 855000

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

Claes Berglund

Director Public Affairs

    ELi asjade eest vastutav isik

Claes Berglund

Director Public Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Shipping företag med färjor, tankbåtar och oljeriggar

ülemaailmsed

    Tegevused

Utvecklinkgena av Marco Polo och TEN-T
Vitboken för transport och infrastruktur
Komissionens förslag på direktiv om svavelhalt i bränsle för fartyg

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Toll
  • Transport
  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Interferry Europe
Intertanko
ECSA

    Finantsandmed

01/2012  -  12/2012

50 000 €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.