Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Stena AB

Tunnusnumber registris: 69219137373-47
Registreerimise kuupäev: 8.12.11 9:13:14

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 26.11.13 13:42:44
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26.11.13 13:42:44


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Stena AB
Akronüüm: Stena
Õiguslik vorm: Aktiebolag
Veebisait: http://www.stena.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Claes Berglund
Ametikoht: Director Public Affairs

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Claes Berglund
Ametikoht: Director Public Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Danmarksterminalen 
40519 Göteborg
ROOTSI
Telefoninumber: (+4631) 855000
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Shipping företag med färjor, tankbåtar och oljeriggar
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Utvecklinkgena av Marco Polo och TEN-T
Vitboken för transport och infrastruktur
Komissionens förslag på direktiv om svavelhalt i bränsle för fartyg

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Toll
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Interferry Europe
Intertanko
ECSA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 50 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.