Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

JISA - Union of ICT Societies Serbia

Αριθμός μητρώου: 69173359301-59
ημερομηνία της εγγραφής: 8/8/2012 12:39:11 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 28/7/2014 10:43:41 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 28/7/2014 10:43:41 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: JISA - Union of ICT Societies Serbia
Ακρωνύμιο: JISA
Νομικό καθεστώς: NGO
Δικτυακός τόπος: http://www.jisa.rs

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Djordje Dukic
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Bojana Minic
Θέση: Executive Officer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 4 Zmaj Jovina 
11000 Belgrade
ΣΕΡΒΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+381) 11 3281727
Αριθμός φαξ: (+381) 11 2626576
Άλλα στοιχεία: mob phone +38163204331

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: To work on professional training of it’s members and their training, with goal of successful overcoming of professional, organizational and public goals in fields of information and communication technologies (ICT).
To cooperate with federal and republic school organs with goal to determine the subjects and level of teaching in high schools, colleges and universities in fields of ICT.
To research and development of information technologies and artificial intelligence, computer science, information systems, telecommunications and robotics, scanners and optical communications systems, automatics, networks for data transmission of multimedia systems and communications, micrographs and document management systems, information management etc.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 12
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


JISA has divided its activities into four segments, as follows:
1. Organization of JISA CONGRESS.
2. Publishing of JISA INFO magazine,
3. Institution of the award DISCOBOLOS, and
4. Offering assistance to the non-developed through campaign JISA AID,
Activities in all above mentioned segments attract an ever increasing interest every year in the informatics environment, which is a clear sign that the basic goals have been attained just as planned.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Εκπαίδευση
 • Κοινωνία της πληροφορίας

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 8.000
Αριθμός των οργανισμών μελών. 6
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • CEPIS (12.000 Μέλη)
 • WITSA (20.000 Μέλη)
 • IFIP (20.000 Μέλη)
 • EEIG (80 Μέλη)
 • ITSTAR (40 Μέλη)
 • HITM (34 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 08/2011 - 08/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 30.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 20.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 20.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 10.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 10.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.