Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

JISA - Union of ICT Societies Serbia

Αριθμός μητρώου: 69173359301-59
ημερομηνία της εγγραφής: 08/08/2012 12:39:11

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 28/07/2014 10:43:41
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 28/07/2014 10:43:41

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

JISA - Union of ICT Societies Serbia

JISA

NGO

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Zmaj Jovina, 4
11000 Belgrade
ΣΕΡΒΙΑ

(+381) 11 3281727

(+381) 11 2626576

mob phone +38163204331

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Djordje Dukic

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Bojana Minic

Executive Officer

    Στόχοι και αποστολή

To work on professional training of it’s members and their training, with goal of successful overcoming of professional, organizational and public goals in fields of information and communication technologies (ICT).
To cooperate with federal and republic school organs with goal to determine the subjects and level of teaching in high schools, colleges and universities in fields of ICT.
To research and development of information technologies and artificial intelligence, computer science, information systems, telecommunications and robotics, scanners and optical communications systems, automatics, networks for data transmission of multimedia systems and communications, micrographs and document management systems, information management etc.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

JISA has divided its activities into four segments, as follows:
1. Organization of JISA CONGRESS.
2. Publishing of JISA INFO magazine,
3. Institution of the award DISCOBOLOS, and
4. Offering assistance to the non-developed through campaign JISA AID,
Activities in all above mentioned segments attract an ever increasing interest every year in the informatics environment, which is a clear sign that the basic goals have been attained just as planned.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

12

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Εκπαίδευση
  • Κοινωνία της πληροφορίας

    Μέλη

8.000

CEPIS(12000),
WITSA(20000),
IFIP(20000),
EEIG(80),
ITSTAR(40),
HITM(34)

    Οικονομικά στοιχεία

08/2011  -  08/2012

30.000 €

20.000 €

 €

 €

20.000 €

 €

10.000 €

 €

10.000 €

< 50.000  €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.