Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Pact

Identifikačné číslo v Registri: 69129338988-95
Dátum registrácie: 18.6.2012 12:12:17

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.5.2014 10:24:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.5.2014 10:24:41


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Pact
Skratka:
Právna forma: Company limited by guarantee
Internetová stránka: http://www.pact.co.uk/home/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Rebecca Carey
Funkcia: Financial Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Emily Davidson
Funkcia: Head of Policy

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Fitzrovia House, Cleveland Street  153-157
W1T 6QW London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 02073808232
Fax: (+44) 02073808248
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Pact is the trade association which represents the commercial interests of the UK independent production sector. The sector produces and distributes approximately half of all new UK television programmes as well as content in digital media and feature film.

Pact regularly engages with the UK Government, the UK Parliament and devolved administrations, the European Parliament and other relevant public bodies at a local, regional, national, European and international level in order to ensure the most efficient market conditions for growth in the UK independent production sector.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


n/a

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Podniky

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Pact is a member of the European Coordination of Independent Producers (CEPI), which represents the interests of independent cinema and television producers in Europe.

Finančné údaje

Účtovný rok: 10/2010 - 09/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.