Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

European Providers of Vocational Education and Training

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 69105262717-09
Data Reġistrazzjoni: 07/12/2009 11:34:27

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/12/2013 15:00:39
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/12/2013 15:00:39


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: European Providers of Vocational Education and Training
Akronimu: EUproVET
Statut legali: vereniging
Websajt: http://www.euprovet.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Sampo Suikho
Kariga: Voorzitter

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Manfred Polzin
Kariga: Senior Policy Advisor International Relations

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6 p/a Houttuinlaan 
Kaxxa Postali: 2051
Woerden 3440 DB
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+31) 348 753552
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Mission of EUproVET

The mission of the association is to voice the interests of providers of vocational education and training and adult education within the European Union, and to reach common European goals on the European policy level, in the member states of the European Union and European countries which do not form part of the European Union.

Objectives of EUproVET

- To support an open European vocational and training area.
- To conduct, on behalf of the European providers of
vocational education and training and adult education,
the dialogue with the European Commission on all aspects
of the European agenda, relevant for the development and
position of vocational education and training and adult
education institutions within the European Union.
- To promote the transnational cooperation between the
members.
- To provide a platform for the members to obtain and
exchange, inter alia, information and views on the future
development of vocational education and training and
adult education within the European Union.
- To stimulate effective consultation with national
governments on the policies regarding vocational
education and training and adult education within the
European Union.
- To create connections with higher education.
- To promote vocational education and training and adult
education as major educational structures to sustain
economic growth.
- To contribute to social inclusion, from a social and
economic perspective, as well as all activities which are
incidental to or which may be conducive to any of the
foregoing in the broadest sense.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Objectives of EUproVET

- To support an open European vocational and training area.
- To conduct, on behalf of the European providers of
vocational education and training and adult education,
the dialogue with the European Commission on all aspects
of the European agenda, relevant for the development and
position of vocational education and training and adult
education institutions within the European Union.
- To promote the transnational cooperation between the
members.
- To provide a platform for the members to obtain and
exchange, inter alia, information and views on the future
development of vocational education and training and
adult education within the European Union.
- To stimulate effective consultation with national
governments on the policies regarding vocational
education and training and adult education within the
European Union.
- To create connections with higher education.
- To promote vocational education and training and adult
education as major educational structures to sustain
economic growth.
- To contribute to social inclusion, from a social and
economic perspective, as well as all activities which are
incidental to or which may be conducive to any of the
foregoing in the broadest sense.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 10
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


In overleg treden met de Europese Commissie en andere nationale en Europese beleidsmakers om effectief mee te werken en mee te denken over de versterking van de rol van het beroepsonderwijs in Europa. Input geleverd voor het nieuwe onderwijsprogramma 2013-2020 Erasmus for all.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Suq Intern
 • Żgħażagħ

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 100,000 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Veronique Feijen