Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Kevin Leydon and Associates

Id-nummer i registret: 6904200420-53
Registreringsdag: 2008-09-23 19:19:15

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-27 11:23:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-27 11:23:46


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Kevin Leydon and Associates
Förkortning: KLA
Associationsform (rättslig ställning): Belgian BVBA/SPRL
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Kevin Leydon
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Kevin Leydon
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Bosdalgaarde  6
1950 Kraainem
BELGIEN
Telefon: (+32) 475572497
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: 1)to provide economic and policy expertise in the fields of energy,environment,trade and sustainable development,
2)to monitor and comment on institutional development of the European Union, and
3)to provide services as an independent public affairs consultancy
4)Design and developement of women's fashion garments
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Kevin LEYDON 2013-09-28 2014-09-26

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Economic and policy analysis specialising in E.U Institutions,and with a particular focus on energy,environment, urban and general transportation issues.
Commentate on institutional and parliamentary affairs.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Handel
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
8 000 €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • C2P

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

I have not engaged in lobbying the European Parliament during 2012 for financial gain. I comment on the legislative process.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
yes