Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

BRITA GmbH

Identifikavimo numeris Registre: 6897749194-37
Registracijos data: 08.7.14 13.28.43

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.17 09.31.44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.17 09.31.44


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: BRITA GmbH
Akronimas:
Teisinis statusas: GmbH
Svetainė: http://www.brita.net

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Markus Hankammer
Pareigos: Geschäftsführer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Knut Sauerbier
Pareigos: Director Intellectual Property Rights, Product Compliance

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Heinrich-Hertz-Str.  4
65232 Taunusstein
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 6128 746 0
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Herstellung und Vertrieb von Trinkwasser-Nachaufbereitungsgeräten für den privaten und gewerblichen Gebrauch
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Normungs- und Zulassungsfragen

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Mitgliedschaft in Verbänden zum Thema Trinkwasser und Lebensmittel

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.