Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

SACAR - Secrétariat des Associations du Commerce Agricole Réunies / Joint Secretariat of Agricultural Trade Associations

Id-nummer i registret: 68973742523-49
Registreringsdag: 2009-10-19 20:33:11

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-15 14:53:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-15 14:53:42


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: SACAR - Secrétariat des Associations du Commerce Agricole Réunies / Joint Secretariat of Agricultural Trade Associations
Förkortning: SACAR
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.sacar.be

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Sylvie Mamias
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sylvie Mamias
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de Trèves  49-51
Box: 14
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 2 736 79 97
Fax: (+32) 27326766
Andra adressuppgifter: General email: sacar@sacar.be

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: SACAR pursues the following objectives:

- Represent, defend and promote at EU level the general & specific interests of its members (European trade associations representing agri-traders in various agricultural products: processed fruit & vegetables, processed fishery products, sugar, flowers & plants, etc...)

- Monitor and circulation of information to its members on the EU legislation and policy developments in the fields of: international trade, agriculture, food safety, transport, energy, fisheries and customs.

- Permanent link with the institutions of the European Union, the key decision-makers at EU level and other trade associations in the agri-foodstuffs sector, as well as, where necessary, with any other competent international body, with a view to representing and defending the horizontal and sectoral interests of all its Members;
Organisationens intressen är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- International Trade
- Agriculture
- Customs Procedures
- Transport policy
- Energy policy
- Food safety and import controls

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EUROCOMMERCE

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

SACAR's budget is financed only by membership fees.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.