Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

SACAR - Secrétariat des Associations du Commerce Agricole Réunies / Joint Secretariat of Agricultural Trade Associations

Id-nummer i registret: 68973742523-49
Registreringsdag: 19/10/2009 20:33:11

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/03/2015 19:41:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/03/2015 19:41:11
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

SACAR - Secrétariat des Associations du Commerce Agricole Réunies / Joint Secretariat of Agricultural Trade Associations

SACAR

AISBL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Rue de Trèves, 49-51
Box: 14
1040 Brussels
BELGIEN

(+32) 2 736 79 97

    Juridiskt ansvarig

Sylvie Mamias

Secretary General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Sylvie Mamias

Secretary General

    Mål och uppdrag

SACAR pursues the following objectives:

- Represent, defend and promote at EU level the general & specific interests of its members (European trade associations representing agri-traders in various agricultural products: processed fruit & vegetables, processed fishery products, sugar, flowers & plants, etc...)

- Monitor and circulation of information to its members on the EU legislation and policy developments in the fields of: international trade, agriculture, food safety, transport, energy, fisheries and customs.

- Permanent link with the institutions of the European Union, the key decision-makers at EU level and other trade associations in the agri-foodstuffs sector, as well as, where necessary, with any other competent international body, with a view to representing and defending the horizontal and sectoral interests of all its Members;

 • Europeiska
 • Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

- International Trade
- Agriculture
- Customs Procedures
- Transport policy
- Energy policy
- Food safety, phytosanitary issues and import controls


 

Nej

Civil Dialogue Groups - DG Agriculture

Nej

Nej

Nej

- International Trade
- Agriculture
- Customs Procedures
- Transport policy
- Energy policy
- Food safety and import controls

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 5  

5

3,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Caroline Le Grand 14/01/2015 12/01/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

http://sacar.be/

EUROCOMMERCE

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € och < 49 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

SACAR's budget is financed only by membership fees.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.