Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

SACAR - Secrétariat des Associations du Commerce Agricole Réunies / Joint Secretariat of Agricultural Trade Associations

Identifikavimo numeris Registre: 68973742523-49
Registracijos data: 19/10/2009 20:33:11

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 10/10/2014 15:31:06
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 10/10/2014 15:23:19

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

SACAR - Secrétariat des Associations du Commerce Agricole Réunies / Joint Secretariat of Agricultural Trade Associations

SACAR

AISBL

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Rue de Trèves, 49-51
Pašto dėžutė: 14
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 736 79 97

(+32) 27326766

General email: sacar@sacar.be

    Teisiškai atsakingas asmuo

Sylvie Mamias

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Sylvie Mamias

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

SACAR pursues the following objectives:

- Represent, defend and promote at EU level the general & specific interests of its members (European trade associations representing agri-traders in various agricultural products: processed fruit & vegetables, processed fishery products, sugar, flowers & plants, etc...)

- Monitor and circulation of information to its members on the EU legislation and policy developments in the fields of: international trade, agriculture, food safety, transport, energy, fisheries and customs.

- Permanent link with the institutions of the European Union, the key decision-makers at EU level and other trade associations in the agri-foodstuffs sector, as well as, where necessary, with any other competent international body, with a view to representing and defending the horizontal and sectoral interests of all its Members;

 • Europos
 • pasaulinio

    Veikla

- International Trade
- Agriculture
- Customs Procedures
- Transport policy
- Energy policy
- Food safety and import controls

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Caroline Le Grand 14/01/2015 12/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

EUROCOMMERCE

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

SACAR's budget is financed only by membership fees.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.