Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

SACAR - Secrétariat des Associations du Commerce Agricole Réunies / Joint Secretariat of Agricultural Trade Associations

Identifikavimo numeris Registre: 68973742523-49
Registracijos data: 09.10.19 20.33.11

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.10.10 15.31.06
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.10.10 15.23.19


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: SACAR - Secrétariat des Associations du Commerce Agricole Réunies / Joint Secretariat of Agricultural Trade Associations
Akronimas: SACAR
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.sacar.be

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sylvie Mamias
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sylvie Mamias
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue de Trèves  49-51
Pašto dėžutė: 14
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 736 79 97
Faksas: (+32) 27326766
Papildoma kontaktinė informacija: General email: sacar@sacar.be

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: SACAR pursues the following objectives:

- Represent, defend and promote at EU level the general & specific interests of its members (European trade associations representing agri-traders in various agricultural products: processed fruit & vegetables, processed fishery products, sugar, flowers & plants, etc...)

- Monitor and circulation of information to its members on the EU legislation and policy developments in the fields of: international trade, agriculture, food safety, transport, energy, fisheries and customs.

- Permanent link with the institutions of the European Union, the key decision-makers at EU level and other trade associations in the agri-foodstuffs sector, as well as, where necessary, with any other competent international body, with a view to representing and defending the horizontal and sectoral interests of all its Members;
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- International Trade
- Agriculture
- Customs Procedures
- Transport policy
- Energy policy
- Food safety and import controls

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
EUROCOMMERCE

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

SACAR's budget is financed only by membership fees.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.