Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Groupement Français de l'Industrie de l'Information

Identifikationsnummer i registret: 68875826595-43
Registreringsdato: 07-09-11 10:05:12

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 13-08-14 08:13:57
Seneste årlige opdatering 13-08-14 08:13:57


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Groupement Français de l'Industrie de l'Information
Forkortelse: GFII
Retlig form: Association française Loi 1901
Websted: http://www.gfii.fr

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Charles HUOT
Stilling: Président

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Ruth Martinez
Stilling: Déléguée Générale

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue Beaubourg  43
75003 Paris
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 143729652
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Le GFII est l'association des acteurs du marché de l'information et de la connaissance, présents sur le marché français : producteurs d'information, éditeurs, serveurs, diffuseurs d'information, prestataires, éditeurs de logiciels, cellules de veille, bibliothèques, acheteurs d'information…
Le GFII permet aux acteurs de l'industrie de l'information de se rencontrer, de confronter et d'échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques, techniques et économiques du secteur. Du fait de sa composition, rassemblant des membres des secteurs privé et public, le GFII est un lieu privilégié pour faire progresser la connaissance mutuelle des différents acteurs de l'information, leurs métiers, objectifs et contraintes.
Par la définition d'objectifs communs, les membres du GFII constituent un groupe d'influence pour faire valoir et défendre le point de vue des professionnels de l'information numérique, notamment sur les sujets suivants : diffusion des données publiques, droit d’auteur, modèles économiques, livre numérique, TVA sur l'écrit numérique …
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Prises de position sur l'Open Data, participation au réseau ePsi, Prises de position sur l'Open Access

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Film, tv, radio og medier
 • Forskning og teknologi
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Skat
 • Uddannelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Le GFII participe au réseau ePSIplatform.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Je souscris au code de conduite.