Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Groupement Français de l'Industrie de l'Information

Identifikační číslo v rejstříku: 68875826595-43
Datum registrace: 07/09/2011 10:05:12

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/03/2015 08:43:13
Datum poslední roční aktualizace je: 30/03/2015 08:43:13
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Groupement Français de l'Industrie de l'Information

GFII

Association française Loi 1901

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

rue Beaubourg, 43
75003 Paris
FRANCIE

(+33) 143729652

    Osoba s právní odpovědností

pan  Charles HUOT

Président

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Ruth Martinez

Déléguée Générale

    Cíle a úkoly

Le GFII est l'association des acteurs du marché de l'information et de la connaissance, présents sur le marché français : producteurs d'information, éditeurs, serveurs, diffuseurs d'information, prestataires, éditeurs de logiciels, cellules de veille, bibliothèques, acheteurs d'information…
Le GFII permet aux acteurs de l'industrie de l'information de se rencontrer, de confronter et d'échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques, techniques et économiques du secteur. Du fait de sa composition, rassemblant des membres des secteurs privé et public, le GFII est un lieu privilégié pour faire progresser la connaissance mutuelle des différents acteurs de l'information, leurs métiers, objectifs et contraintes.
Par la définition d'objectifs communs, les membres du GFII constituent un groupe d'influence pour faire valoir et défendre le point de vue des professionnels de l'information numérique, notamment sur les sujets suivants : diffusion des données publiques, droit d’auteur, modèles économiques, livre numérique, TVA sur l'écrit numérique …

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Open Data
Droit d'auteur


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Prises de position sur l'Open Data, participation au réseau ePsi, Prises de position sur l'Open Access

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

Temps passé inférieur à 25 %

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Daně
  • Hospodářská soutěž
  • Informační společnost
  • Kultura
  • Výzkum a technologie
  • Vzdělávání

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Je souscris au code de conduite.