Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Groupement Français de l'Industrie de l'Information

Identifikační číslo v rejstříku: 68875826595-43
Datum registrace: 07/09/2011 10:05:12

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 13/08/2014 08:13:57
Datum poslední roční aktualizace je: 13/08/2014 08:13:57

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Groupement Français de l'Industrie de l'Information

GFII

Association française Loi 1901

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

rue Beaubourg, 43
75003 Paris
FRANCIE

(+33) 143729652

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Charles HUOT

Président

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Ruth Martinez

Déléguée Générale

    Cíle a úkoly

Le GFII est l'association des acteurs du marché de l'information et de la connaissance, présents sur le marché français : producteurs d'information, éditeurs, serveurs, diffuseurs d'information, prestataires, éditeurs de logiciels, cellules de veille, bibliothèques, acheteurs d'information…
Le GFII permet aux acteurs de l'industrie de l'information de se rencontrer, de confronter et d'échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques, techniques et économiques du secteur. Du fait de sa composition, rassemblant des membres des secteurs privé et public, le GFII est un lieu privilégié pour faire progresser la connaissance mutuelle des différents acteurs de l'information, leurs métiers, objectifs et contraintes.
Par la définition d'objectifs communs, les membres du GFII constituent un groupe d'influence pour faire valoir et défendre le point de vue des professionnels de l'information numérique, notamment sur les sujets suivants : diffusion des données publiques, droit d’auteur, modèles économiques, livre numérique, TVA sur l'écrit numérique …

celostátní

    Činnosti

Prises de position sur l'Open Data, participation au réseau ePsi, Prises de position sur l'Open Access

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Daně
  • Hospodářská soutěž
  • Informační společnost
  • Kultura
  • Výzkum a technologie
  • Vzdělávání

    Členství a příslušnost

Le GFII participe au réseau ePSIplatform.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Je souscris au code de conduite.