Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Groupement Français de l'Industrie de l'Information

Identifikační číslo v rejstříku: 68875826595-43
Datum registrace: 7.9.11 10:05:12

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 13.8.14 8:13:57
Datum poslední roční aktualizace je 13.8.14 8:13:57


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Groupement Français de l'Industrie de l'Information
Zkratka: GFII
Právní forma Association française Loi 1901
Internetové stránky: http://www.gfii.fr

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Charles HUOT
Funkce: Président

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Ruth Martinez
Funkce: Déléguée Générale

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue Beaubourg  43
75003 Paris
FRANCIE
Telefon: (+33) 143729652
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Le GFII est l'association des acteurs du marché de l'information et de la connaissance, présents sur le marché français : producteurs d'information, éditeurs, serveurs, diffuseurs d'information, prestataires, éditeurs de logiciels, cellules de veille, bibliothèques, acheteurs d'information…
Le GFII permet aux acteurs de l'industrie de l'information de se rencontrer, de confronter et d'échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques, techniques et économiques du secteur. Du fait de sa composition, rassemblant des membres des secteurs privé et public, le GFII est un lieu privilégié pour faire progresser la connaissance mutuelle des différents acteurs de l'information, leurs métiers, objectifs et contraintes.
Par la définition d'objectifs communs, les membres du GFII constituent un groupe d'influence pour faire valoir et défendre le point de vue des professionnels de l'information numérique, notamment sur les sujets suivants : diffusion des données publiques, droit d’auteur, modèles économiques, livre numérique, TVA sur l'écrit numérique …
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Prises de position sur l'Open Data, participation au réseau ePsi, Prises de position sur l'Open Access

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Le GFII participe au réseau ePSIplatform.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Je souscris au code de conduite.