Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V.

Numărul de identificare din Registru: 68810488526-07
Data înscrierii: 09.04.2012 12:45:52

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.03.2014 15:06:13
Data ultimei actualizări anuale: 20.03.2014 15:06:13


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V.
Acronim: DVD
Statut juridic: Verein
Site internet: http://www.datenschutzverein.de

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Karin Schuler
Funcţie: Vorsitzende (President)

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Karin Schuler
Funcţie: Vorsitzende (President)

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rheingasse  8-10
5313 Bonn
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 228 222498
Număr de fax: (+49) 228 2438470
Alte informaţii cu privire la datele de contact: tel Karin Schuler (president):
+49 228 24 20 733

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V. (German Data Protection Association) - DVD-
is a registered, non-profit and non-governmental organization in Germany (registration: Vereinsregister @ Amtsgericht Bonn, Nr. 20 VR 4257).

Our organization of about 250 members associates data protection professionnals, IT professionals, jurists and civil liberties volounteers. The association is, though tracing back to the civil liberties movements of the late 70s, not bound politically. Since 1975 it works on various levels for a broader acknowledgement of privacy issues
in politics, lawmaking, business and the public. Our partners are civil liberties groups (CCC, FoeBud, FIfF, Humanistische Union et al. in Germany), data protection officials, trade unionists, academics and politicians.

Board members and activists cooperated with Fitug, Digitale Gesellschaft and others.
The association targets the public with its quarterly periodical "Datenschutznachrichten" (data protection news), DANA, with 500 to 700 copies and its website "http://www.datenschutzverein.de".
We do organise conferences, workshops and provide lecturers on privacy issues. We are part of the committee for the annual German Big Brother Awards.

We commit statements and expertise on privacy issues into the political arena, to the German parliament (the Bundestag). Also, we target EU institutions with conferences and written statements.

Key issues of our work are
* improvement of data protection for employees,
* privacy in social networks and electronic communication,
* surveillance and public security issues,
* privacy as consumer's right.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 10
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


2012:
*conference on protection of employees' data in the European
Parliament. This took place during the internal commission's discussions about an
update of the EU data protection regulations.

*two written statements
about the update of European data data protection legislation to the
commission.

2013:
talks to EPs

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri Interne
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comunicare
 • Consumatori
 • Educaţie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 250
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 26.000
din care finanţare publică: 8.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
publication DANA : 8.000
din alte surse: 18.000
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 18.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.