Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 68810488526-07
Data rejestracji: 09/04/2012 12:45:52

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 13/02/2015 20:41:33
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13/02/2015 20:41:33
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 13/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V.

DVD

Verein

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Rheingasse, 8-10
53113 Bonn
NIEMCY

(+49) 228 222498

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Soenke Hilbrans

Vorsitzender (President)

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Frank Spaeing

Beisitzer im Vorstand

    Cele i zakres obowiązków

Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V. (German Data Protection Association) - DVD-
is a registered, non-profit and non-governmental organization in Germany (registration: Vereinsregister @ Amtsgericht Bonn, Nr. 20 VR 4257).

Our organization of about 250 members associates data protection professionals, IT professionals, jurists and civil liberties volounteers. The association is, though tracing back to the civil liberties movements of the late 70s, not bound politically. Since 1975 it works on various levels for a broader acknowledgement of privacy issues in politics, lawmaking, business and the public. Our partners are civil liberties groups (CCC, Digitalcourage (formerly known as FoeBud), FIfF, Humanistische Union et al. in Germany), data protection officials, trade unionists, academics and politicians.

Board members and activists cooperate with Fitug, Digitale Gesellschaft and others.
The association targets the public with its quarterly periodical "Datenschutznachrichten" (data protection news), DANA, with 500 to 700 copies and its website "http://www.datenschutzverein.de".
We do organise conferences, workshops and provide lecturers on privacy issues. We are part of the committee for the annual German Big Brother Awards.

We commit statements and expertise on privacy issues into the political arena, to the German parliament (the Bundestag). Also, we target EU institutions with conferences and written statements.

Key issues of our work are
* improvement of data protection for employees,
* privacy in social networks and electronic communication,
* surveillance and public security issues,
* privacy as consumer's right.

 • europejskim
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

EU-Datenschutzgrundverordnung


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

2012:
*conference on protection of employees' data in the European
Parliament. This took place during the internal commission's discussions about an
update of the EU data protection regulations.

*two written statements
about the update of European data data protection legislation to the
commission.

2013:
talks to EPs

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • komunikacja społeczna
 • konsumenci
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

250

 • AUSTRIA
 • NIEMCY

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

26 000 €

8 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

0 €

0 €

8 000 €

18 000 €

0 €

18 000 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.