Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 68810488526-07
Data rejestracji: 12-04-09 12:45:52

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-20 15:06:13
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-20 15:06:13


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V.
Nazwa skrócona: DVD
Status prawny: Verein
Strona internetowa: http://www.datenschutzverein.de

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Karin Schuler
Pełniona funkcja: Vorsitzende (President)

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Karin Schuler
Pełniona funkcja: Vorsitzende (President)

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rheingasse  8-10
5313 Bonn
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 228 222498
Numer faksu: (+49) 228 2438470
Inne dane kontaktowe: tel Karin Schuler (president):
+49 228 24 20 733

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V. (German Data Protection Association) - DVD-
is a registered, non-profit and non-governmental organization in Germany (registration: Vereinsregister @ Amtsgericht Bonn, Nr. 20 VR 4257).

Our organization of about 250 members associates data protection professionnals, IT professionals, jurists and civil liberties volounteers. The association is, though tracing back to the civil liberties movements of the late 70s, not bound politically. Since 1975 it works on various levels for a broader acknowledgement of privacy issues
in politics, lawmaking, business and the public. Our partners are civil liberties groups (CCC, FoeBud, FIfF, Humanistische Union et al. in Germany), data protection officials, trade unionists, academics and politicians.

Board members and activists cooperated with Fitug, Digitale Gesellschaft and others.
The association targets the public with its quarterly periodical "Datenschutznachrichten" (data protection news), DANA, with 500 to 700 copies and its website "http://www.datenschutzverein.de".
We do organise conferences, workshops and provide lecturers on privacy issues. We are part of the committee for the annual German Big Brother Awards.

We commit statements and expertise on privacy issues into the political arena, to the German parliament (the Bundestag). Also, we target EU institutions with conferences and written statements.

Key issues of our work are
* improvement of data protection for employees,
* privacy in social networks and electronic communication,
* surveillance and public security issues,
* privacy as consumer's right.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 10
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


2012:
*conference on protection of employees' data in the European
Parliament. This took place during the internal commission's discussions about an
update of the EU data protection regulations.

*two written statements
about the update of European data data protection legislation to the
commission.

2013:
talks to EPs

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • komunikacja społeczna
 • konsumenci
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 250
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • NIEMCY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 26 000
w tym środki publiczne: 8 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 0
- ze źródeł krajowych: 0
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
publication DANA : 8 000
z innych źródeł: 18 000
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 18 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.