Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Lega Pesca

Identifikační číslo v rejstříku: 68795562373-30
Datum registrace: 28.9.09 17:20:50

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.9.13 11:57:59
Datum poslední roční aktualizace je 2.9.13 11:57:59


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Lega Pesca
Zkratka:
Právní forma Associazione si settore
Internetové stránky: http://www.legapesca.coop

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Ettore Ianì
Funkce: Presidente

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Ettore Ianì
Funkce: Presidente

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: G.A. Guattani  9
00161 Roma
ITÁLIE
Telefon: (+39 06) 44164715
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: opera per promuovere la mutualità e l'impresa cooperativa come strumenti di modernizzazione e sviluppo sostenibile dell'economia ittica. In un contesto strutturale complesso e fortemente dinamico, l'Associazione persegue il superamento della marginalità economica in cui il settore ha operato negli scorsi decenni, per promuoverne la piena integrazione nell'ambito del sistema delle produzioni alimentari e l’efficace valorizzazione nelle politiche di tutela ambientale
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Eu fisheries Control Worshops
Rac Med seminaries and workshops
COMITE DU DIALOGUE SOCIAL SECTORIEL
POUR LA PECHE MARITIME
Réunion du groupe de travail

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Hospodářské a finanční věci
 • Regionální politika
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Copa Cogeca membership
Europeche membership
Rac Mediterraneo membership

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.