Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Réseau National de Surveillance Aérobiologique

Αριθμός μητρώου: 68680038450-27
ημερομηνία της εγγραφής: 01/04/2012 18:04:55

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 29/03/2015 11:32:48
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 29/03/2015 11:32:48
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 29/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Réseau National de Surveillance Aérobiologique

RNSA

Association without profit

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Chemin de la Creuzille, 11
Le Plat du Pin
69690 Brussieu
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 474261948

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Michel THIBAUDON

Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Michel Thibaudon

Director

    Στόχοι και αποστολή

Le RNSA est en charge de l'information sur le risque alergique lié aux particules atmosphériques (pollens et moisissures) Pour ce faire le RNSA procede à l'analyse du contenu de l'air en particules biologiques et au recueil des informations cliniques associées.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

qualité de l'air
particules biologiques
aérobiologie
allergie


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Projet de l'EHEA: HIALINE: Health Impact of Allergen Network
WG2 du CEN 264 pour élaboration d'une norme européenne sur l'analyse des particules biologiques de l'air

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 4   50%: 2  

6

5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Δημόσια υγεία
 • Περιβάλλον

    Μέλη

110

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΚΡΟΑΤΙΑ
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

European Aerobiology Society

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

562.000 €

500.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

350.000 €

150.000 €

62.000 €

60.000 €

2.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.