Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

SPHERE Group

Inschrijvingsnummer in het register 68678406396-13
Inschrijvingsdatum: 8-8-11 21:41:53

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 14-7-14 19:20:03
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 14-7-14 19:20:03


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: SPHERE Group
Acroniem: SPHERE
Rechtsvorm: Société Anonyme
Website: http://www.sphere.eu

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jean-Marc NONY
Functie: Sustainable Development Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jean-Marc NONY
Functie: Sustainable Development Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue SCHEFFER  3
75116 PARIS
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 153652300
Faxnummer: (+33) 153658199
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: European leading producer of householdswrappings and garbage bags.
Strong commitment to develop bio-based products.
Producer of Bioplastics
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1120
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Participation aux syndicats professionnels européens

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Klimaatactie
  • Landbouw en plattelandsontwikkeling
  • Milieu
  • Veiligheid van de voedselvoorziening

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
France : ELIPSO and CLUB BIOPLASTIQUES
EU : EUPF and EUROPEAN BIOPLASTICS

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.