Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

SPHERE Group

Identitātes numurs Reģistrā: 68678406396-13
Reģistrācijas datums: 08/08/2011 21:41:53

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 05/03/2015 12:59:45
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 05/03/2015 12:59:45
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 05/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

SPHERE Group

SPHERE

Société Anonyme

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

rue SCHEFFER, 3
PARIS 75116
FRANCIJA

(+33) 153652300

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Jean-Marc NONY

Sustainable Development Director

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Jean-Marc NONY

Sustainable Development Director

    Mērķi un uzdevumi

European leading producer of householdswrappings and garbage bags.
Strong commitment to develop bio-based products.
Producer of Bioplastics

Eiropas līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Environment


 

Participation aux syndicats professionnels européens

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

75%: 4  

4

3

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Klimata pārmaiņu iegrožošana
  • Lauksaimniecība un lauku attīstība
  • Pārtikas nekaitīgums
  • Vide

    Dalība organizācijās

France : ELIPSO and CLUB BIOPLASTIQUES
EU : EUPF and EUROPEAN BIOPLASTICS

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.