Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

SPHERE Group

Identifikavimo numeris Registre: 68678406396-13
Registracijos data: 08/08/2011 21:41:53

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/03/2015 12:59:45
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/03/2015 12:59:45
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

SPHERE Group

SPHERE

Société Anonyme

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

rue SCHEFFER, 3
75116 PARIS
PRANCŪZIJA

(+33) 153652300

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jean-Marc NONY

Sustainable Development Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jean-Marc NONY

Sustainable Development Director

    Tikslai ir uždaviniai

European leading producer of householdswrappings and garbage bags.
Strong commitment to develop bio-based products.
Producer of Bioplastics

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Environment


 

Non

Non

Non

Non

Non

Participation aux syndicats professionnels européens

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 4  

4

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Klimato politika
  • Maisto sauga
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

France : ELIPSO and CLUB BIOPLASTIQUES
EU : EUPF and EUROPEAN BIOPLASTICS

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.