Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

SPHERE Group

Идентификационен номер в Регистъра: 68678406396-13
Дата на регистрация: 11-8-8 21:41:53

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-14 19:20:03
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-14 19:20:03


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: SPHERE Group
Инициали: SPHERE
Правен статут: Société Anonyme
Уебсайт: http://www.sphere.eu

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jean-Marc NONY
Длъжност: Sustainable Development Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Jean-Marc NONY
Длъжност: Sustainable Development Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: rue SCHEFFER  3
75116 PARIS
ФРАНЦИЯ
Телефонен номер: (+33) 153652300
Факс: (+33) 153658199
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: European leading producer of householdswrappings and garbage bags.
Strong commitment to develop bio-based products.
Producer of Bioplastics
Интересите на организацията са на:
  • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1120
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Participation aux syndicats professionnels européens

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Безопасност на храните
  • Действия в областта на климата
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Околна среда

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
France : ELIPSO and CLUB BIOPLASTIQUES
EU : EUPF and EUROPEAN BIOPLASTICS

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.