Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

SPHERE Group

Идентификационен номер в Регистъра: 68678406396-13
Дата на регистрация: 08/08/2011 21:41:53

Информацията за този субект е била последно изменена на: 10/02/2017 19:13:10
Последната годишна актуализация е извършена на: 10/02/2017 19:13:10
Следваща актуализация най-късно до: 10/02/2018

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

SPHERE Group

SPHERE

Société Anonyme

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

rue SCHEFFER, 3
75116 PARIS
ФРАНЦИЯ

(+33)153652300

    Правно отговорно лице

Господин  Jean-Marc NONY

Sustainable Development Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Jean-Marc NONY

Sustainable Development Director

    Цели и задачи

European leading producer of householdswrappings and garbage bags.
Strong commitment to develop bio-based products.
Producer of Bioplastics

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Environment


 

Не

Не

Не

Не

Не

Participation aux syndicats professionnels européens

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 4  

4

3

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Безопасност на храните
  • Действия в областта на климата
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Околна среда

    Членство

France : ELIPSO and CLUB BIOPLASTIQUES and ACDV
EU : EUPF and EUROPEAN BIOPLASTICS

    Финансови данни

01/2016  -  12/2016

>= 10 000 € и < 24 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.