Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The Danish Ecological Council (Det Økologiske Råd)

Tunnistenumero rekisterissä: 68596497224-62
Rekisteröintipäivä: 22.11.2011 13:42:17

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 23.11.2013 22:44:12
Edellinen vuotuinen päivitys: 23.11.2013 22:44:12


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The Danish Ecological Council (Det Økologiske Råd)
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: http://www.ecocouncil.dk

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Christian Ege
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jeppe Juul
Tehtävä organisaatiossa: Policy Officer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Blegdamsvej  4B
2200 København N
TANSKA
Puhelinnumero: (+45) 33150977
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: The Ecological Council (Det Økologiske Råd) is a Danish NGO founded in 1991. Our main objective is to promote a sustainable development, where environmental concerns, social justice and human well-being are main focal points. The Ecological Council is different from other Danish NGOs in the way that it is an academic organisation dealing with environmental policy on a scientific basis, but at the same time trying to inform and have a dialogue with both politicians and the general public.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Ecological Council (Det Økologiske Råd) is a Danish NGO founded in 1991. Our main objective is to promote a sustainable development, where environmental concerns, social justice and human well-being are main focal points. The Ecological Council is different from other Danish NGOs in the way that it is an academic organisation dealing with environmental policy on a scientific basis, but at the same time trying to inform and have a dialogue with both politicians and the general public.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 12
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Jeppe Juul 5.6.2014 3.6.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


CO2 cars. Vehicle Noise. EED

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Verotus
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 1 100
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • TANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Member of EEB and T&E.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 955 000
josta julkista rahoitusta: 915 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 915 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 40 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 40 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.