Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 68573206493-66
Дата на регистрация: 11-8-29 11:35:47

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-20 12:55:33
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-20 12:55:33


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen e.V.
Инициали: DGI
Правен статут: eingetragener Verein nach deutschem Recht
Уебсайт: http://www.dgi-info.de/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Reinhard Karger
Длъжност: Präsident

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Reinhard Karger
Длъжност: Präsident

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Windmühlstraße  3
60329 Frankfurt am Main
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 069 430313
Факс: (+49) 069 4909096
Друга информация за връзка: Adresse des Präsidenten:

Reinhard Karger
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Information und Wissen e.V. (DGI)
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)
Campus D3_2
Stuhlsatzenhausweg 3
66123 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 / 857 75-5253
Fax: +49 (0)681 / 857 75-5341

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Die DGI ist die Vereinigung der Informations- und Wissensarbeiter in Deutschland. Information ist unsere Basisressource, welche wir mit Hilfe unserer Qualifikationen zu wertvollem Wissen veredeln. Sie bringt alle zusammen, die professionell und qualitätsorientiert mit Information zu tun haben. Von der Informationsermittlung über die Informationserschließung zur Informationsvermittlung und –beratung: unsere Mitglieder sichern Informationsqualität durch ihre informationswissenschaftlichen Qualifikationen und tragen so bei zur Wertschöpfungskette und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Institutionen aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft.

Die DGI bildet ein gemeinsames Dach für kommerzielle und nicht-kommerzielle Interessen und macht die Positionen ihrer Mitglieder nach außen sichtbar. Sie ist in Europa und international vernetzt und räumt der Zusammenarbeit mit dem Ausland hohen Stellenwert ein. Konferenzen, Workshops und Fortbildungsveranstaltungen verbinden ihre Mitglieder und fördern die Kommunikation zwischen Ausbildung, Forschung, Praxis und Politik.

Die von der DGI herausgegebene Zeitschrift „Information. Wissenschaft und Praxis (IWP)“ dient allen Interessenten als Publikationsplattform und gilt als die maßgebliche deutschsprachige Fachzeitschrift für die Bereiche Informationswissenschaft und Informationspraxis.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


keine

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Правосъдие и основните права
 • Трансевропейски мрежи

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 750
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ФРАНЦИЯ

 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
BID

Bibliothek & Information Deutschland - BID ist der Dachverband der Institutionen- und Personalverbände des Bibliothekswesens, der Verbände des Informationswesens und zentraler Einrichtungen der Kulturförderung in Deutschland. BID vertritt deren Gesamtinteressen auf nationaler und europäischer Ebene sowie in internationalen Gremien.

Ihr Ziel ist die Förderung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Innovationen der Informationsversorgung durch Bibliotheken und Informationseinrichtungen als Garantie demokratischer Informations- und Wissensbildung.

Bibliothek & Information Deutschland - BID ist die Plattform für Anbieter, Vermittler und Nutzer von Information im Dienste aller Bürger unseres Landes und zum Nutzen der internationalen Kultur- und Wissenschaftsgemeinde.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 150 000
от който публични средства: 0
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 0
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
други източници: 150 000
- дарения:
- членски вноски: 130 000
Veranstaltungseinnahmen, Publikationsverkauf : 20 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.