Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

The Finnish Confederation of Professionals - STTK

Numărul de identificare din Registru: 68517996699-43
Data înscrierii: 16.09.2011 11:30:22

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.08.2013 10:12:10
Data ultimei actualizări anuale: 21.08.2013 10:12:10


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: The Finnish Confederation of Professionals - STTK
Acronim: STTK
Statut juridic: Trade union confederation
Site internet: http://www.sttk.fi

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Sindicate

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  Leila Kostiainen
Funcţie: General Secretary

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Risto Kousa
Funcţie: Chief of International Cooperation

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Mikonkatu  8 A
00100 Helsinki
FINLANDA
Numărul de telefon: (+358) 9131521
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Office in Brussels "FinUnions": finunions@fin.etuc.org , www.finunions.org

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Finnish trade union confederation for white-collar employees
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 30
Informații complementare: STTK has 615 000 members.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Ei ole

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Ajutor umanitar
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Tineret
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ETUC

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.