Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

The Finnish Confederation of Professionals - STTK

Identifikační číslo v rejstříku: 68517996699-43
Datum registrace: 16.9.11 11:30:22

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 21.8.13 10:12:10
Datum poslední roční aktualizace je 21.8.13 10:12:10


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: The Finnish Confederation of Professionals - STTK
Zkratka: STTK
Právní forma Trade union confederation
Internetové stránky: http://www.sttk.fi

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: odborové svazy

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Leila Kostiainen
Funkce: General Secretary

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Risto Kousa
Funkce: Chief of International Cooperation

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Mikonkatu  8 A
00100 Helsinki
FINSKO
Telefon: (+358) 9131521
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Office in Brussels "FinUnions": finunions@fin.etuc.org , www.finunions.org

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Finnish trade union confederation for white-collar employees
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 30
Doplňující informace: STTK has 615 000 members.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Ei ole

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
ETUC

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.