Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Association belge des sociétés cotées/Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen

Identifikacijska številka v Registru: 68453376233-39
Datum registracije: 18.7.11 11:46:16

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 27.6.14 10:08:00
Datum zadnje letne spremembe: 27.6.14 10:08:00


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Association belge des sociétés cotées/Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen
Kratica: ABSC/BVBV
Pravni status: ASBL/VZW
Spletna stran:

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Hugo Vandamme
Položaj: Chairman

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Christine Darville
Položaj: Administrateur/Bestuurder

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: rue des Sols / Stuiverstraat  8
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIJA
Telefon: (+0032) 2 515 08 59
Telefaks: (+0032) 2 515 09 85
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Les buts de l'ABSC sont: grouper les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur les marchés réglementés d'Euronext, les fédérations interprofessionnelles ou sectorielles représentatives des intérêts des sociétés cotées; créer, maintenir et développer l'esprit et des liens de solidarité entre elles; représenter et défendre leurs intérêts communs vis-à-vis des autorités; étudier, encourager et réaliser tout ce qui peut contribuer à leur développement.
----
De doelstellingen van de BVBV zijn: de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markten van Euronext en de interprofessionele of sectorfederaties die de belangen van de beursgenoteerde vennootschappen vertegenwoordigen, groeperen; een geest van solidariteit tussen deze entiteiten creeëren, behouden en ontwikkelen; hun gemeenschappelijke belangen ten aanzien van de overheid vertegenwoordigen en verdedigen; alles bestuderen, aanmoedigen en tot stand brengen wat tot hun ontwikkeling kan bijdragen.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


/

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Notranji trg
 • Podjetništvo

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.