Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Association belge des sociétés cotées/Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen

Identifikacijska številka v Registru: 68453376233-39
Datum registracije: 18/07/2011 11:46:16

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 10/02/2015 15:10:44
Datum zadnje letne spremembe: 10/02/2015 15:10:44
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 10/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Association belge des sociétés cotées/Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen

ABSC/BVBV

ASBL/VZW

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

rue des Sols / Stuiverstraat, 8
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIJA

(+0032) 2 515 08 59

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Hugo Vandamme

Chairman

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Christine Darville

Administrateur/Bestuurder

    Cilji in naloge

Les buts de l'ABSC sont: grouper les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur les marchés réglementés d'Euronext, les fédérations interprofessionnelles ou sectorielles représentatives des intérêts des sociétés cotées; créer, maintenir et développer l'esprit et des liens de solidarité entre elles; représenter et défendre leurs intérêts communs vis-à-vis des autorités; étudier, encourager et réaliser tout ce qui peut contribuer à leur développement.
----
De doelstellingen van de BVBV zijn: de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markten van Euronext en de interprofessionele of sectorfederaties die de belangen van de beursgenoteerde vennootschappen vertegenwoordigen, groeperen; een geest van solidariteit tussen deze entiteiten creeëren, behouden en ontwikkelen; hun gemeenschappelijke belangen ten aanzien van de overheid vertegenwoordigen en verdedigen; alles bestuderen, aanmoedigen en tot stand brengen wat tot hun ontwikkeling kan bijdragen.

  • evropski
  • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

/


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

/

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 3

3

0,8

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Gospodarske in finančne zadeve
  • Informacijska družba
  • Notranji trg
  • Podjetništvo

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

/

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.