Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

B'nai B'rith

Идентификационен номер в Регистъра: 68439417389-54
Дата на регистрация: 11-12-9 14:58:52

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-11-27 8:21:30
Последната годишна актуализация е извършена на 14-11-27 8:21:30


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: B'nai B'rith
Инициали: BB
Правен статут: ASBL
Уебсайт: http://www.bnaibrith.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Déborah De Lieme
Длъжност: Administrative Director BBE

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Nuno Wahnon Martins
Длъжност: Director EU Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue Dautzenberg  36/38
1050 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 26469298
Факс: (+32) 6468949
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: To fight anti-semitism, bigotry, racism and prejudice. To support Human Rights. To promote Jewish Culture.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Gilbert Meyer 14-12-2 15-11-28
Marlène Beca 14-11-8 15-5-4
Nuno Miguel BENOLIEL CARVALHO WAHNON MARTINS 14-11-29 15-11-27

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Events in the European Parliament: hearings, breakfasts and lunch discussions.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Култура
 • Трансевропейски мрежи
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 0
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 12/2012 - 12/2013
Общ бюджет: 259 000
от който публични средства: 0
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 0
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
други източници: 259 000
- дарения: 29 000
- членски вноски: 230 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 2250000  € и < 2500000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
B'nai B'rith