Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

B'nai B'rith

Идентификационен номер в Регистъра: 68439417389-54
Дата на регистрация: 09/12/2011 14:58:52

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/11/2014 08:21:30
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/11/2014 08:21:30

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

B'nai B'rith

BB

ASBL

    Раздел на регистрация

III – Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Rue Dautzenberg, 36/38
1050 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 26469298

(+32) 6468949

    Правно отговорно лице

Госпожа  Déborah De Lieme

Administrative Director BBE

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Nuno Wahnon Martins

Director EU Affairs

    Цели и задачи

To fight anti-semitism, bigotry, racism and prejudice. To support Human Rights. To promote Jewish Culture.

световно равнище

    Дейности

Events in the European Parliament: hearings, breakfasts and lunch discussions.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

4

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Gilbert Meyer 02/12/2014 28/11/2015
Marlène Beca 08/11/2014 04/05/2015
Nuno Miguel BENOLIEL CARVALHO WAHNON MARTINS 29/11/2014 27/11/2015

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Култура
 • Трансевропейски мрежи
 • Хуманитарна помощ

    Членство

0

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

    Финансови данни

12/2012  -  12/2013

259 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

259 000 €

29 000 €

230 000 €

>= 2 250 000  € и < 2 500 000  €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
B'nai B'rith