Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

B'nai B'rith

Идентификационен номер в Регистъра: 68439417389-54
Дата на регистрация: 09/12/2011 14:58:52

Информацията за този субект е била последно изменена на: 28/04/2015 13:17:37
Последната годишна актуализация е извършена на: 28/04/2015 13:17:37
Следваща актуализация най-късно до: 28/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

B'nai B'rith

BB

AISBL

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Lavaterstrasse 33
8002 Zurich
ШВЕЙЦАРИЯ

(+32) 26469298

Lavaterstrasse 33
8002 Zurich
БЕЛГИЯ

(+32) 26469298

    Правно отговорно лице

Госпожа  Erika Van Gelder

President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Gilbert Mayer

Representative

    Цели и задачи

To fight anti-semitism, bigotry, racism and prejudice. To support Human Rights. To promote Jewish Culture.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

human rights
humanitarian aid in case of calamities
fight racism intolerance and anti-Semitism
advocacy for the State of Israel


 

Не

Не

Не

Не

Не

Events in the European Parliament: hearings, breakfasts and lunch discussions.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 100  

100

100

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Gilbert Meyer 02/12/2014 28/11/2015

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Култура
 • Трансевропейски мрежи
 • Хуманитарна помощ

    Членство

0

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

    Финансови данни

12/2012  -  12/2013

< 9 999 €

259 000 €

 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

0 €

0 €

259 000 €

29 000 €

230 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
B'nai B'rith