Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

BGR Gabara

Identifikační číslo v rejstříku: 6841801631-37
Datum registrace: 11.11.08 17:31:24

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 20.10.14 12:26:23
Datum poslední roční aktualizace je 20.10.14 12:26:23


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: BGR Gabara
Zkratka:
Právní forma Limited
Internetové stránky: http://bgrgabara.com

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Ivo Ilic Gabara
Funkce: Chief Executive Officer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Paul Valente
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Duchess Street  1
W1W 6AN London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 2033705721
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Washington Office

BGR Group
The Homer Building
Eleventh Floor South
601 Thirteenth Street NW
Washington, DC 20005

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: • Government Relations
• Media Relations
• Reputation Management
• Litigation Support
• Electoral Campaigns
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace: Maximum of two members of staff engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register on behalf of clients.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Paul Valente 22.10.14 20.10.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


• Lobbying European Union Institutions

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 04/2013 - 03/2014
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
< 50000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Government of Bangladesh

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.