Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

BGR Gabara

Identifikační číslo v rejstříku: 6841801631-37
Datum registrace: 11/11/2008 17:31:24

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 20/04/2015 17:23:44
Datum poslední roční aktualizace je: 20/04/2015 17:17:36
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 20/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

BGR Gabara

Limited

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

1 Duchess Street
W1W 6AN London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 2033705721

    Osoba s právní odpovědností

pan  Ivo Ilic Gabara

Chief Executive Officer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Paul Valente

Director

    Cíle a úkoly

• Government Relations
• Media Relations
• Reputation Management
• Electoral Campaigns
• Litigation Support

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

None.

None.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

Currently no staff are engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register on behalf of clients.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Paul Valente 22/10/2014 20/10/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

04/2014  -  03/2015

0 €

0 €

No current clients of behalf of whom we perform services covered by the Register.

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

No current clients of behalf of whom we perform services covered by the Register.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.