Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Japan Business Council in Europe

Identifikačné číslo v Registri: 68368571120-55
Dátum registrácie: 11.2.2009 11:10:11

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.1.2014 11:49:55
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.1.2014 11:49:55


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Japan Business Council in Europe
Skratka: JBCE
Právna forma: International non-profit organization
Internetová stránka: http://www.jbce.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Yukihiro Kawaguchi
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Yukihiro Kawaguchi
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de la Loi  82
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22865330
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Contact information:
Japan Business Council in Europe (JBCE)
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels Belgium
info@jbce.org
Tel: +32 2 286 53 30
Fax: +32 2 230 54 85

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: WHO WE ARE:
Created in 1999, the Japan Business Council in Europe (JBCE) is a leading European organisation representing the interests of almost 70 multinational companies of Japanese parentage active in Europe.

Our members operate across a wide range of sectors, including information and communication technology, electronics, chemicals, automotive, machinery, wholesale trade, precision instruments, pharmaceutical, railway,
textiles and glass products. Together, our member companies represented in 2012 global sales of 1.2 trillion euros.
Building a new era of cooperation between the European Union (EU) and Japan is the core of our activities, which we perform under several committees focusing on: Trade Policy, Environment, Corporate Social Responsibility, Standards and Conformity, Corporate Policy, Public Affairs,
Planning, Consumer Policy, and Information Society.
In our annual report, we propose policy recommendations to the EU and Japan. We also work as a key member of the
EU-Japan Business Round Table, a forum created to facilitate open discussions between business leaders of the two regions.


OUR MISSION:
We seek to:
> Build a bridge between the EU and Japan, and enhance Europe’s understanding of Japanese companies and their contribution to the European economy

> Contribute to the EU public policy by sharing our members’ expertise with decision-makers across sectors

> Promote a favourable and predictable environment in which European and Japanese companies of all sectors can compete for sustainable growth in Europe


OUR PRIORITIES:
1. We promote open trade and investment
2. We encourage a common regulatory framework
3. We foster responsible business conduct

http://www.jbce.org/
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 350
Doplňujúce údaje: Our members companies list;

http://www.jbce.org/cms/about_jbce/members.aspx

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


JBCE organize following committees;

-Trade Policy
-Environment
-CSR
-Information Society
-Standards&Conformity
-Consumer Policy
-Corporate Policy

Sub-committees;
-Information Society Data Protection Working Group

Environment Committee sub groups;
-RoHS Recast IG
-WEEE Recast IG
-Category 8&9 IG
-Footprint IG
-REACH WG
-CLP IG (Classification, Labeling and Packaging)
-Nano Material IG
-SIA IG (Substances in Article)
-ADCA IG

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 300000  € a < 350000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.