Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Japan Business Council in Europe

Tunnusnumber registris: 68368571120-55
Registreerimise kuupäev: 11.02.09 11:10:11

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.01.14 11:49:55
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.01.14 11:49:55


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Japan Business Council in Europe
Akronüüm: JBCE
Õiguslik vorm: International non-profit organization
Veebisait: http://www.jbce.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Yukihiro Kawaguchi
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Yukihiro Kawaguchi
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 82 Rue de la Loi 
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 22865330
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Contact information:
Japan Business Council in Europe (JBCE)
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels Belgium
info@jbce.org
Tel: +32 2 286 53 30
Fax: +32 2 230 54 85

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: WHO WE ARE:
Created in 1999, the Japan Business Council in Europe (JBCE) is a leading European organisation representing the interests of almost 70 multinational companies of Japanese parentage active in Europe.

Our members operate across a wide range of sectors, including information and communication technology, electronics, chemicals, automotive, machinery, wholesale trade, precision instruments, pharmaceutical, railway,
textiles and glass products. Together, our member companies represented in 2012 global sales of 1.2 trillion euros.
Building a new era of cooperation between the European Union (EU) and Japan is the core of our activities, which we perform under several committees focusing on: Trade Policy, Environment, Corporate Social Responsibility, Standards and Conformity, Corporate Policy, Public Affairs,
Planning, Consumer Policy, and Information Society.
In our annual report, we propose policy recommendations to the EU and Japan. We also work as a key member of the
EU-Japan Business Round Table, a forum created to facilitate open discussions between business leaders of the two regions.


OUR MISSION:
We seek to:
> Build a bridge between the EU and Japan, and enhance Europe’s understanding of Japanese companies and their contribution to the European economy

> Contribute to the EU public policy by sharing our members’ expertise with decision-makers across sectors

> Promote a favourable and predictable environment in which European and Japanese companies of all sectors can compete for sustainable growth in Europe


OUR PRIORITIES:
1. We promote open trade and investment
2. We encourage a common regulatory framework
3. We foster responsible business conduct

http://www.jbce.org/
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 350
Lisateave: Our members companies list;

http://www.jbce.org/cms/about_jbce/members.aspx

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


JBCE organize following committees;

-Trade Policy
-Environment
-CSR
-Information Society
-Standards&Conformity
-Consumer Policy
-Corporate Policy

Sub-committees;
-Information Society Data Protection Working Group

Environment Committee sub groups;
-RoHS Recast IG
-WEEE Recast IG
-Category 8&9 IG
-Footprint IG
-REACH WG
-CLP IG (Classification, Labeling and Packaging)
-Nano Material IG
-SIA IG (Substances in Article)
-ADCA IG

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 03/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 300000  € ja < 350000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.