Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Japan Business Council in Europe

Αριθμός μητρώου: 68368571120-55
ημερομηνία της εγγραφής: 11/2/2009 11:10:11 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 16/1/2014 11:49:55 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 16/1/2014 11:49:55 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Japan Business Council in Europe
Ακρωνύμιο: JBCE
Νομικό καθεστώς: International non-profit organization
Δικτυακός τόπος: http://www.jbce.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Yukihiro Kawaguchi
Θέση: Secretary General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Yukihiro Kawaguchi
Θέση: Secretary General

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 82 Rue de la Loi 
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 22865330
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Contact information:
Japan Business Council in Europe (JBCE)
Rue de la Loi 82
B-1040 Brussels Belgium
info@jbce.org
Tel: +32 2 286 53 30
Fax: +32 2 230 54 85

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: WHO WE ARE:
Created in 1999, the Japan Business Council in Europe (JBCE) is a leading European organisation representing the interests of almost 70 multinational companies of Japanese parentage active in Europe.

Our members operate across a wide range of sectors, including information and communication technology, electronics, chemicals, automotive, machinery, wholesale trade, precision instruments, pharmaceutical, railway,
textiles and glass products. Together, our member companies represented in 2012 global sales of 1.2 trillion euros.
Building a new era of cooperation between the European Union (EU) and Japan is the core of our activities, which we perform under several committees focusing on: Trade Policy, Environment, Corporate Social Responsibility, Standards and Conformity, Corporate Policy, Public Affairs,
Planning, Consumer Policy, and Information Society.
In our annual report, we propose policy recommendations to the EU and Japan. We also work as a key member of the
EU-Japan Business Round Table, a forum created to facilitate open discussions between business leaders of the two regions.


OUR MISSION:
We seek to:
> Build a bridge between the EU and Japan, and enhance Europe’s understanding of Japanese companies and their contribution to the European economy

> Contribute to the EU public policy by sharing our members’ expertise with decision-makers across sectors

> Promote a favourable and predictable environment in which European and Japanese companies of all sectors can compete for sustainable growth in Europe


OUR PRIORITIES:
1. We promote open trade and investment
2. We encourage a common regulatory framework
3. We foster responsible business conduct

http://www.jbce.org/
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 350
Συμπληρωματικά στοιχεία: Our members companies list;

http://www.jbce.org/cms/about_jbce/members.aspx

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


JBCE organize following committees;

-Trade Policy
-Environment
-CSR
-Information Society
-Standards&Conformity
-Consumer Policy
-Corporate Policy

Sub-committees;
-Information Society Data Protection Working Group

Environment Committee sub groups;
-RoHS Recast IG
-WEEE Recast IG
-Category 8&9 IG
-Footprint IG
-REACH WG
-CLP IG (Classification, Labeling and Packaging)
-Nano Material IG
-SIA IG (Substances in Article)
-ADCA IG

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 04/2012 - 03/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 300000  € και < 350000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.