Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Council of Mortgage Lenders

Id-nummer i registret: 68210568927-81
Registreringsdag: 2012-06-07 16:09:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-12 10:31:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-12 10:31:35


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Council of Mortgage Lenders
Förkortning: CML
Associationsform (rättslig ställning): Unincorporated trade association
Webbplats: http://www.cml.org.uk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Paul Smee
Befattning: Director General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jackie Bennett
Befattning: Head of policy

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: North West Wing - Bush House Aldwych CML
WC2B 4PJ London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 8453736771
Fax: (+44) 8453736778
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Council of Mortgage Lenders is a not-for-profit organisation and the trade association for the mortgage lending industry, and our members account for around 95% of UK residential mortgage lending.

Our aim is to help to foster a favourable operating environment in the UK housing and mortgage markets. We are the representative voice for the residential mortgage lending industry, and the central provider of economic, statistical, legal, research and other market information.

Our members are banks, building societies and other mortgage lenders. We also have associates, drawn from a variety of related businesses, including lawyers, conveyancers, search companies and management consultants.
Organisationens intressen är:
  • Nationella
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


CARRP Directive, CRD4

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Ekonomi och finans
  • Konkurrens
  • Konsumentfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EBIC

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 01/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.