Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Council of Mortgage Lenders

Identifikačné číslo v Registri: 68210568927-81
Dátum registrácie: 07/06/2012 16:09:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 10:28:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 10:28:07
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Council of Mortgage Lenders

CML

Unincorporated trade association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

North West Wing - Bush House, CML
Aldwych
WC2B 4PJ London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 8453736771

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Paul Smee

Director General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Paul Smee

Director General

    Ciele a poslanie

The Council of Mortgage Lenders is a not-for-profit organisation and the trade association for the mortgage lending industry, and our members account for around 95% of UK residential mortgage lending.

Our aim is to help to foster a favourable operating environment in the UK housing and mortgage markets. We are the representative voice for the residential mortgage lending industry, and the central provider of economic, statistical, legal, research and other market information.

Our members are banks, building societies and other mortgage lenders. We also have associates, drawn from a variety of related businesses, including lawyers, conveyancers, search companies and management consultants.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Mortgage credit directive
CRD4


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Spotrebitelia

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EBIC
European Mortgage Federation
British Business Bureau

    Finančné údaje

01/2014  -  01/2015

< 9 999  

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.