Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Council of Mortgage Lenders

Identifikačné číslo v Registri: 68210568927-81
Dátum registrácie: 7.6.2012 16:09:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.5.2014 10:31:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.5.2014 10:31:35


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Council of Mortgage Lenders
Skratka: CML
Právna forma: Unincorporated trade association
Internetová stránka: http://www.cml.org.uk

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Paul Smee
Funkcia: Director General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Jackie Bennett
Funkcia: Head of policy

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: North West Wing - Bush House Aldwych CML
WC2B 4PJ London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 8453736771
Fax: (+44) 8453736778
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Council of Mortgage Lenders is a not-for-profit organisation and the trade association for the mortgage lending industry, and our members account for around 95% of UK residential mortgage lending.

Our aim is to help to foster a favourable operating environment in the UK housing and mortgage markets. We are the representative voice for the residential mortgage lending industry, and the central provider of economic, statistical, legal, research and other market information.

Our members are banks, building societies and other mortgage lenders. We also have associates, drawn from a variety of related businesses, including lawyers, conveyancers, search companies and management consultants.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


CARRP Directive, CRD4

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Spotrebitelia

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EBIC

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 01/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.