Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

FEDEREC - Federation des Entreprises du Recyclage

Numărul de identificare din Registru: 6819349873-54
Data înscrierii: 24.12.2008 14:59:07

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 12.12.2013 16:03:56
Data ultimei actualizări anuale: 12.12.2013 16:03:56


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: FEDEREC - Federation des Entreprises du Recyclage
Acronim: FEDEREC
Statut juridic: Syndicat professionel
Site internet: http://www.federec.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Sindicate

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Alfred ROSALES
Funcţie: Directeur général

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Nora MEGDER
Funcţie: Chargé des relations institutionnelles

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: rue de Prony  101
75017 Paris
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 140540194
Număr de fax: (+33140) 40547788
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: FEDEREC regroupe les acteurs essentiels du recyclage en France.
Elle représente les entreprises dans la gestion du paritarisme social, tant au niveau des conventions collectives, spécifiques à la profession que dans la gestion des besoins de formation de la branche.
FEDEREC réalise, pour son compte et celui des pouvoirs publics, les statistiques du recyclage en France.
Elle accompagne les entreprises du secteur dans leur développement qualité, en proposant une démarche progressive vers les normes ISO, passant par une certification de service.
Elle forme ses adhérents aux dernières techniques, sur les explosifs, la radioactivité, la sécurité.
Elle participe et fait participer ses branches professionnelles membres aux actions de représentation et de lobbying, auprès des pouvoirs publics français (territoriaux ou nationaux) et auprès des institutions européennes.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


FEDEREC participe par le biais de ses branches professionnelles aux actions de représentation et de lobbying, auprès des pouvoirs publics français (territoriaux ou nationaux) et auprès des institutions européennes.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
FEDEREC est également représentée à Bruxelles par le Bureau International du Recyclage (BIR), Association mondiale du recyclage, accréditée à l'OCDE.
http://www.bir.org/


FEDEREC est également membre des associations européennes du BIR

EFR -European Ferrous Recovery & Recycling Federation- - http://www.efr2.org

EUROMETREC - European Metal Trade and Recycling Federation - http://www.eurometrec.org/,

ERPA - European Recovered Paper Association - http://www.erpa.info/

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.