Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Edelman Public Relations Worldwide

Identifikačné číslo v Registri: 68037017809-51
Dátum registrácie: 23/01/2012 13:38:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 13/05/2015 11:27:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13/05/2015 11:27:35
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 13/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Edelman Public Relations Worldwide

SA

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Avenue Marnix, 28
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 25480267

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Catherine Potten

Senior Financial Controller

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Amaia Betelu

Deputy General Manager

    Ciele a poslanie

Edelman is the world’s leading independent public relations firm with over 4,800 employees in 67 offices worldwide. Our public affairs practice has more than 200 professionals in key political capitals, including Brussels, Beijing, Berlin, London, Paris and Washington, D.C.

Edelman Brussels benefits from a multinational and multilingual staff with experience in European Union institutions, national governments, business, NGOs and the media.

We offer public affairs and strategic communications advice and implementation, as well as a link to our worldwide network, in a wide range of sectors including energy and climate change, environment, transport, ICT, agriculture, food, healthcare and financial services.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

1. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030
2. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe
3. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL o the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)
4. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union
5. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Our clients include companies, associations, not-for profit organisations and coalitions of business/NGOs. We offer public affairs and strategic communications services in a wide range of sectors including energy and climate change, environment, transport, ICT, agriculture, food, healthcare and financial services.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 0   75%: 1   50%: 9   25%: 6

16

6,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Chloé VASSEUR² 14/01/2015 12/01/2016
Lucia ODONE 19/06/2015 17/06/2016
Davide CARRINO 15/01/2015 13/01/2016
Paul GIEPMANS 15/01/2015 13/01/2016
Adam ALMIRALL 17/02/2015 12/02/2016
Malin MYHRMAN 15/01/2015 13/01/2016

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EPACA
British Chamber of Commerce in Belgium
European Policy Centre

    Finančné údaje

07/2013  -  06/2014

>= 1 750 000 € a < 1 999 999 €

>= 1 000 000 €

 • Alliance for Healthcare Competitiveness
 • CropLife International
 • European Energy Efficiency Industry (EEIF)
 • Eggborough
 • Eucomed
 • ExxonMobil
 • Hewlett-Packard
 • Hilex Poly
 • News UK
 • Reckitt Benckiser
 • Tarkett
 • Vestas
 • Welthungerhilfe
 • Building with Biomass Coalition (EIPS, USIPA, WPA)
 • Fediol
 • International Trademark Association (INTA)
 • McGraw Hill Financial
 • Microsoft
 • Novartis
 • Roche
 • Sainsbury's
 • Symantec
 • VDI Technologiezentrum
 • Bunge
 • EURIMA
 • EuropaBio
 • FMC Corporation
 • Global Crop Diversity Trust
 • ICANN
 • Sage
 • SC Johnson
 • Syngenta
 • Which?
 • BASF
 • Business Software Alliance (BSA)
 • Johnson & Johnson
 • Danone
 • European Justice Forum
 • Nielsen
 • General Electric
 • Chevron

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

The information provided above reflects the revenues of the Edelman companies in Belgium: Edelman Public Relations Worldwide SA and A&R Belgium sprl.

In the interest of transparency, the numbers for annual turnover (13c) and client revenue (13d) include both fees and possible costs relating to activities covered by the register.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
EPACA