Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Edelman Public Relations Worldwide

Identifikačné číslo v Registri: 68037017809-51
Dátum registrácie: 23.1.2012 13:38:59

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.1.2014 17:01:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21.1.2014 17:01:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Edelman Public Relations Worldwide
Skratka:
Právna forma: SA
Internetová stránka: http://www.edelman.be

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Martin Porter
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Martin Porter
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue Marnix  28
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 25480267
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Edelman is the world’s leading independent public relations firm with over 4,800 employees in 67 offices worldwide. Our public affairs practice has more than 200 professionals in key political capitals, including Brussels, Beijing, Berlin, London, Paris and Washington, D.C.

Edelman Brussels benefits from a multinational and multilingual staff with experience in European Union institutions, national governments, business, NGOs and the media.

We offer public affairs and strategic communications advice and implementation, as well as a link to our worldwide network, in a wide range of sectors including energy and climate change, environment, transport, ICT, agriculture, food, healthcare and financial services.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 20
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Sunniva D'Aloya 26.10.2013 24.10.2014
Davide Carrino 23.1.2014 21.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Our clients include companies, associations, not-for profit organisations and coalitions of business/NGOs. We offer public affairs and strategic communications services in a wide range of sectors including energy and climate change, environment, transport, ICT, agriculture, food, healthcare and financial services.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EPACA
British Chamber of Commerce in Belgium
CEPS
ECPA
European Policy Centre
Friends of Europe

Finančné údaje

Účtovný rok: 07/2012 - 06/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 1500000  € a < 1750000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Abbott
 • AstraZeneca
 • Building With Biomass coalition (EIPS, USIPA, WPAC)
 • EuropaBio
 • European Gas Forum (EGaF - Centrica, ENI, EON Ruhrgas, Gazprom Export, GDF Suez, Qatar Petroleum, Shell, Statoil)
 • International Trademark Association (INTA)
 • Roche
 • Speciality Equipment Market Association (SEMA)
 • Stoxx
 • Syngenta
 • World Gold Council
 • WWF


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • Business Software Alliance (BSA)
 • Danone
 • Hewlett Packard
 • Johnson & Johnson
 • Photonics21
 • The Energy Partnership
 • The Nielsen Company


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 100000 € eur a menej ako 150000 € eur.
 • Bunge
 • European Justice Forum (EJF)
 • Fediol
 • GE


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 450000 € eur a menej ako 500000 € eur.
 • Chevron

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The information provided above reflects the revenues of the Edelman companies in Belgium: Edelman Public Relations Worldwide SA and A&R Belgium sprl.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
EPACA