Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Motor Neurone Disease Association

Identifikačné číslo v Registri: 67865376622-75
Dátum registrácie: 09/09/2011 10:15:58

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 11:31:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 11:31:57
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Motor Neurone Disease Association

Charity

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Notre Dame Mews, 10-15
NN1 2BG Northampton
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+01604) 250505

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Chris James

Director of External Affairs

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Alison Railton

Public Affairs Manager

    Ciele a poslanie

The Motor Neurone Disease Association is the only national charity in England, Wales and Northern Ireland focused on MND care, research and campaigning.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Data Protection Regulation


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

None.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

140

  • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Association of Medical Research Charities

    Finančné údaje

02/2013  -  01/2014

< 9 999 €

14 000 000 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

14 000 000 €

14 000 000 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.