Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Motor Neurone Disease Association

Identifikačné číslo v Registri: 67865376622-75
Dátum registrácie: 9.9.2011 10:15:58

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.8.2014 10:02:27
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.8.2014 10:02:27


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Motor Neurone Disease Association
Skratka:
Právna forma: Charity
Internetová stránka: http://www.mndassociation.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Chris James
Funkcia: Director of External Affairs

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Alison Railton
Funkcia: Public Affairs Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Notre Dame Mews  10-15
NN1 2BG Northampton
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+01604) 250505
Fax: (+01604) 624726
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Motor Neurone Disease Association is the only national charity in England, Wales and Northern Ireland focused on MND care, research and campaigning.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 15
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


None.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Výskum a technológie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 130
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Association of Medical Research Charities

Finančné údaje

Účtovný rok: 02/2010 - 01/2011
Celkový rozpočet: 14 000 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 14 000 000
- dary: 14 000 000
- členské: 0
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.