Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Motor Neurone Disease Association

Tunnusnumber registris: 67865376622-75
Registreerimise kuupäev: 09/09/2011 10:15:58

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 11:31:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 11:31:57
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Motor Neurone Disease Association

Charity

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Notre Dame Mews, 10-15
NN1 2BG Northampton
ÜHENDKUNINGRIIK

(+01604) 250505

    Juriidiliselt vastutav isik

Chris James

Director of External Affairs

    ELi asjade eest vastutav isik

Alison Railton

Public Affairs Manager

    Eesmärgid ja ülesanded

The Motor Neurone Disease Association is the only national charity in England, Wales and Northern Ireland focused on MND care, research and campaigning.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Data Protection Regulation


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

None.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

    Liikmed ja liikmesus

140

  • ÜHENDKUNINGRIIK

Association of Medical Research Charities

    Finantsandmed

02/2013  -  01/2014

< 9 999 €

14 000 000 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

0 €

14 000 000 €

14 000 000 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.