Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Klaus Westram

Identifikacijska številka v Registru: 67835439318-75
Datum registracije: 11.8.12 17:49:07

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 17.7.14 9:59:28
Datum zadnje letne spremembe: 17.7.14 9:59:28


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Klaus Westram
Kratica:
Pravni status: GdbR
Spletna stran:

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Poklicne svetovalne službe

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Klaus Westram
Položaj: Geschäftsführer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Klaus Westram
Položaj: Geschäftsführer

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Prinzregentenstraße  45
67063 Ludwigshafen
NEMČIJA
Telefon: (+49171) 7781324
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Prinzregentenstraße 45

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Beratung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung von Europäischen Rechtsnormen
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 7
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


8. EU RTL zur Wirtschaftsprüfung

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Raziskave in tehnologija
 • Vseevropska omrežja

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
>= 50000  € in < 100000  €

Stranke s prometom, ki je manjši od 50000 €.
 • Rhenus

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.