Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Gas Natural Fenosa

Identifikačné číslo v Registri: 67833029261-54
Dátum registrácie: 01/08/2012 14:11:23

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/07/2014 09:40:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/07/2014 09:40:23

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Gas Natural Fenosa

Gas Natural SDG, SA

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Plaza del Gas, 1
08003 Barcelona
ŠPANIELSKO

(+34) 934025100

(+) 

Gas Natural Fenosa
Avenue Louise 65 Box 11
1050 Brussels
Belgium

Tel +32 2 535 77 11
Fax +32 2 535 77 00

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Rafael  Villaseca Marco

Chief Executive Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Carmen Vindel Sánchez

Head of International Regulation

    Ciele a poslanie

La Misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionando a nuestros clientes servicios y productos de calidad respetuosos con el medio ambiente, a nuestros accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales.

La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder y en continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a nuestros empleados y una contribución positiva a la sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global.

Gas Natural Fenosa una compañía líder en gas y electricidad en España y Latinoamérica que cuenta con un equipo casi 16.000 personas, de las que alrededor de un 47% trabaja fuera de España.
Contamos con alrededor de 20 millones de clientes, 15.519 MW de capacidad instalada y 15,4 GW de potencia instalada, estando presentes en más de 25 paises del mundo. Destaca nuestra presencia en Latinoamérica.
Somos el principal suministrador de GNL en la cuenca mediterránea y atlántica con una cartera de 30 bcm

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Cualquier actividad relacionada con el sector de la energía

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

4

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EUROGAS, EFET, SEDIGAS, UNESA, UNECE, IGU, OME, IETA, EURELECTRIC, EASEEGAS, MARCOGAZ, ENERCLUB, CEOE, GASNAM, Conseil de Cooperation Économique, European Energy Forum

    Finančné údaje

01/2013  -  01/2014

>= 50 000  € a < 100 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
GNF Código Ético