Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu




Reģistrētās personas profils

Gas Natural Fenosa

Identitātes numurs Reģistrā: 67833029261-54
Reģistrācijas datums: 12.1.8 14:11:23

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.21.7 09:40:23
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.21.7 09:40:23


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Gas Natural Fenosa
Akronīms:
Juridiskais statuss: Gas Natural SDG, SA
Tīmekļa vietne: http://www.gasnaturalfenosa.es

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Rafael  Villaseca Marco
Amats Chief Executive Officer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Carmen Vindel Sánchez
Amats Head of International Regulation

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Plaza del Gas  1
Barcelona 08003
SPĀNIJA
Tālruņa numurs: (+34) 934025100
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Gas Natural Fenosa
Avenue Louise 65 Box 11
1050 Brussels
Belgium

Tel +32 2 535 77 11
Fax +32 2 535 77 00

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: La Misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionando a nuestros clientes servicios y productos de calidad respetuosos con el medio ambiente, a nuestros accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales.

La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder y en continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a nuestros empleados y una contribución positiva a la sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global.

Gas Natural Fenosa una compañía líder en gas y electricidad en España y Latinoamérica que cuenta con un equipo casi 16.000 personas, de las que alrededor de un 47% trabaja fuera de España.
Contamos con alrededor de 20 millones de clientes, 15.519 MW de capacidad instalada y 15,4 GW de potencia instalada, estando presentes en más de 25 paises del mundo. Destaca nuestra presencia en Latinoamérica.
Somos el principal suministrador de GNL en la cuenca mediterránea y atlántica con una cartera de 30 bcm
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 4
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Cualquier actividad relacionada con el sector de la energía

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.




EUROGAS, EFET, SEDIGAS, UNESA, UNECE, IGU, OME, IETA, EURELECTRIC, EASEEGAS, MARCOGAZ, ENERCLUB, CEOE, GASNAM, Conseil de Cooperation Économique, European Energy Forum

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 01/2014
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
GNF Código Ético