Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Gas Natural Fenosa

Identitātes numurs Reģistrā: 67833029261-54
Reģistrācijas datums: 01/08/2012 14:11:23

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 24/03/2015 11:49:24
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 24/03/2015 11:49:24
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 24/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Gas Natural Fenosa

Gas Natural SDG, SA

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

Plaza del Gas, 1
Barcelona 08003
SPĀNIJA

(+34) 934025100

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Rafael  Villaseca Marco

Chief Executive Officer

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Carmen Vindel Sánchez

Head of International Regulation

    Mērķi un uzdevumi

La Misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionando a nuestros clientes servicios y productos de calidad respetuosos con el medio ambiente, a nuestros accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales.

La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder y en continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a nuestros empleados y una contribución positiva a la sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global.

Gas Natural Fenosa una compañía líder en gas y electricidad en España y Latinoamérica que cuenta con un equipo casi 16.000 personas, de las que alrededor de un 47% trabaja fuera de España.
Contamos con alrededor de 20 millones de clientes, 15.519 MW de capacidad instalada y 15,4 GW de potencia instalada, estando presentes en más de 25 paises del mundo. Destaca nuestra presencia en Latinoamérica.
Somos el principal suministrador de GNL en la cuenca mediterránea y atlántica con una cartera de 30 bcm

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

INTERNAL ENERGY MARKET
EU CLIMATE POLICY
SECURITY OF SUPPLY
ENERGY EFFICIENCY
RESEARCH&DEVELOPMENT IN THE ENERGY SECTOR
RETAIL MARKETS
ENERGY INFRAESTRUCTURES
GENERATION
GAS MARKETS

PROJECTS OF COMMON INTEREST
NETWORK CODES: BALANCING, CAPACITY ALLOCATION MECHANISIMS( CAM),
CONGESTION MANAGEMENT PROCEDURES (CMP)
TARIFFS
2030 FRAMEWORK
STATE IAD GUIDELINES
ENERGY EFFIENCIENCY CONSULTATION
RETAIL MARKET CONSULTATION
UNCONVENTIONAL FOSSIL FUELS
GENERATION ADECUACY
CAPACITY MECHANISIMS
SECURITY OS SUPPLY CONSULTATION


 

Cualquier actividad relacionada con el sector de la energía

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1   75%: 4   25%: 4

9

5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
CARMEN VINDEL SANCHEZ 21/02/2015 19/02/2016
JOSE DOMINGO MARTINEZ RODRIGUEZ 21/02/2015 19/02/2016

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

    Dalība organizācijās

EUROGAS, EFET, SEDIGAS, UNESA, UNECE, IGU, OME, IETA, EURELECTRIC, EASEEGAS, MARCOGAZ, ENERCLUB, CEOE, GASNAM, Conseil de Cooperation Économique, European Energy Forum

    Finansiālie dati

01/2013  -  01/2014

>= 25 000 € un < 49 999 €

 €

321 154 €

DIRECT. FOR R&I AND COMMUNICATION

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
GNF Código Ético