Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Gas Natural Fenosa

Identifikační číslo v rejstříku: 67833029261-54
Datum registrace: 01/08/2012 14:11:23

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/05/2015 09:28:48
Datum poslední roční aktualizace je: 24/03/2015 11:49:24
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Gas Natural Fenosa

Gas Natural SDG, SA

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Plaza del Gas, 1
08003 Barcelona
ŠPANĚLSKO

(+34) 934025100

    Osoba s právní odpovědností

pan  Rafael  Villaseca Marco

Chief Executive Officer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Carmen Vindel Sánchez

Head of International Regulation

    Cíle a úkoly

La Misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionando a nuestros clientes servicios y productos de calidad respetuosos con el medio ambiente, a nuestros accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales.

La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder y en continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a nuestros empleados y una contribución positiva a la sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global.

Gas Natural Fenosa una compañía líder en gas y electricidad en España y Latinoamérica que cuenta con un equipo casi 16.000 personas, de las que alrededor de un 47% trabaja fuera de España.
Contamos con alrededor de 20 millones de clientes, 15.519 MW de capacidad instalada y 15,4 GW de potencia instalada, estando presentes en más de 25 paises del mundo. Destaca nuestra presencia en Latinoamérica.
Somos el principal suministrador de GNL en la cuenca mediterránea y atlántica con una cartera de 30 bcm

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

INTERNAL ENERGY MARKET
EU CLIMATE POLICY
SECURITY OF SUPPLY
ENERGY EFFICIENCY
RESEARCH&DEVELOPMENT IN THE ENERGY SECTOR
RETAIL MARKETS
ENERGY INFRAESTRUCTURES
GENERATION
GAS MARKETS

PROJECTS OF COMMON INTEREST
NETWORK CODES: BALANCING, CAPACITY ALLOCATION MECHANISIMS( CAM),
CONGESTION MANAGEMENT PROCEDURES (CMP)
TARIFFS
2030 FRAMEWORK
STATE IAD GUIDELINES
ENERGY EFFIENCIENCY CONSULTATION
RETAIL MARKET CONSULTATION
UNCONVENTIONAL FOSSIL FUELS
GENERATION ADECUACY
CAPACITY MECHANISIMS
SECURITY OS SUPPLY CONSULTATION


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Cualquier actividad relacionada con el sector de la energía

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   75%: 4   25%: 4

9

5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
SARA MOLINERO GARCÍA DE LA CAMACHA 07/05/2015 05/05/2016
CARMEN VINDEL SANCHEZ 21/02/2015 19/02/2016
JOSE DOMINGO MARTINEZ RODRIGUEZ 21/02/2015 19/02/2016
Carlos Arruego Martín 09/05/2015 07/05/2016

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

EUROGAS, EFET, SEDIGAS, UNESA, UNECE, IGU, OME, IETA, EURELECTRIC, EASEEGAS, MARCOGAZ, ENERCLUB, CEOE, GASNAM, Conseil de Cooperation Économique, European Energy Forum

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

 €

321 154 €

DIRECT. FOR R&I AND COMMUNICATION

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
GNF Código Ético