Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Gas Natural Fenosa

Identifikační číslo v rejstříku: 67833029261-54
Datum registrace: 1.8.12 14:11:23

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 21.7.14 9:40:23
Datum poslední roční aktualizace je 21.7.14 9:40:23


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Gas Natural Fenosa
Zkratka:
Právní forma Gas Natural SDG, SA
Internetové stránky: http://www.gasnaturalfenosa.es

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Rafael  Villaseca Marco
Funkce: Chief Executive Officer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Carmen Vindel Sánchez
Funkce: Head of International Regulation

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Plaza del Gas  1
08003 Barcelona
ŠPANĚLSKO
Telefon: (+34) 934025100
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Gas Natural Fenosa
Avenue Louise 65 Box 11
1050 Brussels
Belgium

Tel +32 2 535 77 11
Fax +32 2 535 77 00

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: La Misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionando a nuestros clientes servicios y productos de calidad respetuosos con el medio ambiente, a nuestros accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales.

La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder y en continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a nuestros empleados y una contribución positiva a la sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global.

Gas Natural Fenosa una compañía líder en gas y electricidad en España y Latinoamérica que cuenta con un equipo casi 16.000 personas, de las que alrededor de un 47% trabaja fuera de España.
Contamos con alrededor de 20 millones de clientes, 15.519 MW de capacidad instalada y 15,4 GW de potencia instalada, estando presentes en más de 25 paises del mundo. Destaca nuestra presencia en Latinoamérica.
Somos el principal suministrador de GNL en la cuenca mediterránea y atlántica con una cartera de 30 bcm
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Cualquier actividad relacionada con el sector de la energía

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
EUROGAS, EFET, SEDIGAS, UNESA, UNECE, IGU, OME, IETA, EURELECTRIC, EASEEGAS, MARCOGAZ, ENERCLUB, CEOE, GASNAM, Conseil de Cooperation Économique, European Energy Forum

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 01/2014
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
GNF Código Ético