Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Grünenthal GmbH

Identifikačné číslo v Registri: 67826544528-01
Dátum registrácie: 14/11/2010 18:46:49

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 20/10/2014 09:16:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20/10/2014 09:16:41

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Grünenthal GmbH

Grünenthal

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Zieglerstraße, 6
D-52099 Aachen
NEMECKO

(+49) 241 569 0

(+49) 241 569 3474

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Eric-Paul Pâques

Chairman of the Corporate Executive Board

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Konrad Labuschagne

Governmental Affairs and Health Policy

    Ciele a poslanie

The Grünenthal Group is an independent, family-owned, international research-based pharmaceutical company headquartered in Aachen, Germany. Building on its unique position in pain treatment, its objective is to become the most patient-centric company in the field of pain and thus to be a leader in therapy innovation.

Grünenthal is one of the last five remaining research-oriented pharmaceutical companies with headquarters in Germany which sustainably invests in research and development. Research and development costs amounted to about 27 percent of revenues in 2013. Grünenthal's research and development strategy concentrates on selected fields of therapy and state-of-the-art technologies. We are intensely focused on discovering new ways to treat pain better and more effectively, with fewer side-effects than current therapies.

Altogether, the Grünenthal Group has affiliates in 25 countries worldwide. Grünenthal products are sold in more than 155 countries and approx. 5,500 employees are working for the Grünenthal Group worldwide. In 2013, Grünenthal achieved revenues of €901 mn.

More information: www.grunenthal.com

svetovej

    Činnosti

Grünenthal supports the multistakeholder platform "Sociatal Impact of Pain" (SIP, www.sip-platofrm.eu). Furthermore Grünenthal activities in Brussels deal with issues related to healthcare, pain care, pharmaceuticals, innovation and research and intellectual property.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Konrad Labuschagne 21/05/2014 19/05/2015

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Grünenthal is a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

    Finančné údaje

01/2013  -  01/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.