Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Grünenthal GmbH

Identifikačné číslo v Registri: 67826544528-01
Dátum registrácie: 14.11.2010 18:46:49

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 24.10.2013 12:24:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.10.2013 12:24:08


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Grünenthal GmbH
Skratka: Grünenthal
Právna forma: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Internetová stránka: http://www.grunenthal.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Eric-Paul Pâques
Funkcia: Chairman of the Corporate Executive Board

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Konrad Labuschagne
Funkcia: Governmental Affairs and Health Policy

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Zieglerstraße  6
D-52099 Aachen
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 241 569 0
Fax: (+49) 241 569 3474
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Grünenthal Group is an independent, family-owned, international research-based pharmaceutical company headquartered in Aachen, Germany. Building on its unique position in pain treatment, its objective is to become the most patient-centric company and thus to be a leader in therapy innovation.

Grünenthal is one of the last five remaining research-oriented pharmaceutical companies with headquarters in Germany which sustainably invests in research and development. Research and development costs amounted to about 26 percent of revenues in 2012. Grünenthal’s research and development strategy concentrates on selected fields of therapy and state-of-the-art technologies. We are intensely focused on discovering new ways to treat pain better and more effectively, with fewer side-effects than current therapies.

Altogether, the Grünenthal Group has affiliates in 26 countries worldwide. Grünenthal products are sold in more than 155 countries. Today, approx. 4,400 employees are working for the Grünenthal Group worldwide. In 2012, Grünenthal achieved revenues of € 973 mn.
More information: www.grunenthal.com
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Konrad Labuschagne 21.5.2014 19.5.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Grünenthal supports the multistakeholder platform "Sociatal Impact of Pain" (SIP, www.sip-platofrm.eu). Furthermore Grünenthal activities in Brussels deal with issues related to healthcare, pain care, pharmaceuticals, innovation and research and intellectual property.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Grünenthal is a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 01/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.