Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Grünenthal GmbH

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 67826544528-01
Data Reġistrazzjoni: 14/11/2010 18:46:49

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 20/10/2014 09:16:41
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 20/10/2014 09:16:41


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Grünenthal GmbH
Akronimu: Grünenthal
Statut legali: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Websajt: http://www.grunenthal.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Eric-Paul Pâques
Kariga: Chairman of the Corporate Executive Board

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Konrad Labuschagne
Kariga: Governmental Affairs and Health Policy

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6 Zieglerstraße 
Aachen D-52099
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 241 569 0
Numru tal-faks: (+49) 241 569 3474
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Grünenthal Group is an independent, family-owned, international research-based pharmaceutical company headquartered in Aachen, Germany. Building on its unique position in pain treatment, its objective is to become the most patient-centric company in the field of pain and thus to be a leader in therapy innovation.

Grünenthal is one of the last five remaining research-oriented pharmaceutical companies with headquarters in Germany which sustainably invests in research and development. Research and development costs amounted to about 27 percent of revenues in 2013. Grünenthal's research and development strategy concentrates on selected fields of therapy and state-of-the-art technologies. We are intensely focused on discovering new ways to treat pain better and more effectively, with fewer side-effects than current therapies.

Altogether, the Grünenthal Group has affiliates in 25 countries worldwide. Grünenthal products are sold in more than 155 countries and approx. 5,500 employees are working for the Grünenthal Group worldwide. In 2013, Grünenthal achieved revenues of €901 mn.

More information: www.grunenthal.com
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Konrad Labuschagne 21/05/2014 19/05/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Grünenthal supports the multistakeholder platform "Sociatal Impact of Pain" (SIP, www.sip-platofrm.eu). Furthermore Grünenthal activities in Brussels deal with issues related to healthcare, pain care, pharmaceuticals, innovation and research and intellectual property.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Dwana
 • Għajnuna umanitarja
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Grünenthal is a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 01/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.